3D bioprinten dé oplossing voor orgaanfalen en tekort orgaandonoren?

Aanvrager: Dr. Caroline Cheng, dr. Debby Gawlitta en dr. Jos Malda

Alles in het lichaam is onderhevig aan slijtage; ook de lichaamscellen. Een gevolg van vervroegde slijtage, bijvoorbeeld door ziekte, is dat een orgaan zijn functie steeds minder goed kan uitvoeren. Dit kan zo verslechteren dat het gehele lichaam er last van krijgt en meerdere organen niet meer goed kunnen werken. Dit proces van slijtage wordt orgaanfalen genoemd en kan uiteindelijk leiden tot de dood.

De enige mogelijkheid om de volledige functie van het falende orgaan te vervangen is door een orgaantransplantatie. Er is echter een groot tekort aan donororganen. Daarom is het zo belangrijk om onderzoek te doen naar baanbrekende oplossingen om dit probleem op te lossen. 

Project gerealiseerd bioprint

Meer informatie

Totale opbrengst: € 21.153,-
Gerealiseerd in

Er is een chronisch tekort aan donor-organen

Er zijn in de hele wereld meer organen nodig dan er gedoneerd worden. Door dit chronisch tekort aan donororganen kunnen niet alle patiënten met eindstadium orgaanfalen optijd worden behandeld. In Nederland alleen al sterven per jaar honderden mensen terwijl ze op de wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie. Zelfs wanneer een patiënt een donororgaan heeft ontvangen, kunnen er complicaties ontstaan doordat zij medicijnen gebruiken om afstoting te voorkomen. Deze medicatie kan het lichaam gevoeliger maken voor ontstekingen of het ontstaan van kanker.

Transplanteerbare organen maken in het lab

In de natuur kan elk orgaan ontstaan uit slechts enkele stamcellen. In het laboratorium is het mogelijk om dit proces na te bootsen en kunnen we stukjes weefsel zo groot als een speldenknop creëren. Op dit moment kunnen we deze mini­ organen alleen nog niet groter maken zonder dat het doodgaat doordat we geen goed georganiseerd netwerk van bloedvaten kunnen aanleggen in dit cluster van cellen. Via een dergelijk netwerk zouden we voldoende zuurstof en voedingsstoffen kunnen aanvoeren om de cellen in leven te houden, zoals ook in het lichaam gebeurt. 

Ontwikkelen van een vaatstelsel via 3D bioprinten

Door de nieuwe ontwikkelingen in driedimensionaal (3D) bioprinten, ofwel het printen van biologische objecten, is het nu mogelijk om bijna elke denkbare orgaanvorm na te maken in het laboratorium. In dit project willen we onderzoeken hoe we een vaatnetwerk kunnen aanleggen en ontwikkelen met een 3D bioprinter zodat het mogelijk wordt om grote, transplanteerbare organen te kunnen maken in het laboratorium.

rm2

Doel

De beoogde resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van transplanteerbare grote organen met bloedvaten die direct kunnen worden aangesloten op de bloedsomloop van de patiënt. Dit zal niet alleen een oplossing bieden aan de schaarste van donor organen, maar ook de complicaties omtrent afstoting kunnen verhelpen.

Geef uw steun voor drie patiëntgroepen

Het project is onder te verdelen in drie deelprojecten (van 125.000,- euro) waarbij het probleem van orgaanfalen centraal staat voor verschillende patiëntgroepen.

1. bloedvaten voor een nieuw hart voor patiënten met ernstig/eindstadium hartfalen
2. bloedvaten voor een nieuwe nier voor patiënten met ernstig/eindstadium nierfalen
3. bloedvaten voor nieuwe longen voor patiënten met ernstig/eindstadium longfalen

Wilt u bijdragen aan een oplossing voor orgaanfalen én de schaarste aan donor-organen? Steun dan dit onderzoek.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail