Acute alvleesklierontsteking

Aanvrager: Dr. Marc Besselink, divisie Heelkundige Specialismen

De alvleesklier speelt een grote rol bij de spijsvertering en stofwisseling van een mens. Een acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis) wordt meestal veroorzaakt door galstenen die de afvoergang van de alvleesklier blokkeren. Binnen de maag-darm-lever ziekten is acute pancreatitis, met ruim 3.500 opnames per jaar, de tweede meest voorkomende reden van acute opname in het ziekenhuis. De ernst kan variëren van enkele dagen ziekenhuisopname tot een levensbedreigende aandoening waarvoor vele maanden ziekenhuisopname noodzakelijk is.  Tijdige galblaasverwijdering is mogelijk de oplossing voor snel herstel.

Project gerealiseerd Foto-website.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 65.200,-
Gerealiseerd in

Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten in Nederland (en wereldwijd) gemiddeld 6 weken moeten wachten op deze galblaasverwijdering. Deze wachttijd wordt deels veroorzaakt door logistieke problematiek maar ook door onduidelijkheid bij artsen over de optimale timing van de operatie. In de wachttijd van 6 weken is er maar liefst 14% kans op nieuwe complicaties van galstenen zoals een nieuwe, potentieel levensbedreigende blokkade van de alvleesklier. Onderzoek van de aanvrager suggereerde dat de galblaasverwijdering al veel sneller, direct na herstel van de pancreatitis, veilig kan plaatsvinden.

In een landelijke vergelijkende studie (PONCHO trial) zal de nieuwe behandeling (galblaasverwijdering binnen 3 dagen na herstel alvleesklier) vergeleken worden met de traditionele methode (galblaasverwijdering na enkele weken). Bij succes zullen jaarlijks alleen in Nederland al ruim 150 gevallen van een tweede potentieel levensbedreigende blokkade voorkomen worden hetgeen o.a. gepaard gaat met een kostenbesparing van 3 miljoen euro op jaarbasis.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail