App voor adequaat handelen bij allergische reacties

Aanvrager: Dr. André Knulst, dermatoloog

Stel, een familielid, vriend of collega… krijgt een ernstige allergische reactie na het eten van een taartje waar noten in zijn verwerkt, weet jij wat je moet doen? Patiënten of hun omgeving weten vaak niet hoe te handelen bij een allergische reactie. Allergische reacties kunnen mild zijn, maar ook zeer ernstig. Soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil Vrienden UMC Utrecht zich samen met de afdeling Dermatologie/Allergologie inzetten om geld bij elkaar te werven voor een applicatie waarmee adequaat kan worden gehandeld bij allergische reacties.

Project gerealiseerd Allergie-app.png

Meer informatie

Totale opbrengst: € 30.541,-
Gerealiseerd in 2016

Snel adequaat handelen is noodzakelijk

In Nederland hebben 130.000 tot 260.000 van de volwassenen en 40.000 tot 110.000 van de kinderen een gediagnosticeerde voedselallergie. Ook heeft 1-3% van de Nederlandse bevolking een allergie voor insectenbeten, meestal van wespen. Een allergische reactie ontwikkelt zich snel en onverwachts. Adequaat handelen is noodzakelijk. Toch is een patiënt op dat moment vaak niet in staat zelfstandig te handelen en is hij of zij aangewezen op hulp van mensen in zijn omgeving, zoals ouders, partners, de school of collega’s.

De oplossing: een allergie-app

Vanuit de patiënt is er behoefte aan een app die precies aangeeft hoe te handelen bij een allergische reactie.De app geeft instructies over bijvoorbeeld het zetten van een adrenalinepen, het gebruik van medicijnen uit de noodset van een patiënt en het bellen voor medische hulp. Ook leert de gebruiker onderscheid te maken tussen milde en ernstige allergische klachten. Verder bevat de app informatie over voedselallergie en allergie voor insectenbeten. De app wordt ontwikkeld voor Apple- en Android-producten. Op dit moment is een dergelijke allergie-app niet beschikbaar in Nederland.

Behoefte aan een app

Uit een onderzoek, uitgevoerd in 2014, onder 276 bezoekers van de website van het Nederlands Anafylaxis Netwerk blijkt dat de wens tot een allergie-app wordt gescoord met een 8,3 op een schaal van 1-10. De kans dat patiënten de app gaan gebruiken, wordt door hen geschat op 8,8. Na de ontwikkeling wordt de bruikbaarheid en het gebruikersgemak van de app geëvalueerd onder gebruikers van de app door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten.

Samenwerking patiëntorganisaties

Bij de ontwikkeling van deze app wordt samengewerkt met twee patiëntenorganisaties, het Nederlands Anafylaxis Netwerk en de Stichting Voedselallergie. Ook de domeingroep eczeem en allergie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie is betrokken bij dit project zodat een breed draagvlak onder zorgverleners wordt verkregen. Verder wordt samenwerking gezocht met het Medical Apps Co -Creation Center van het UMC Utrecht, MAC3.

Help mee om deze app voor de patiënt te ontwikkelen!

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail