Kunnen mensen met knie-artrose straks soepeler bewegen?

Aanvrager: Prof.dr. Floris Lafeber, hoogleraar Experimentele reumatologie

1 op 10 mensen in Nederland krijgt last van artrose. Met pijnklachten, stijfheid en beperking in bewegingsvrijheid tot gevolg. De impact op je leven is enorm. Op sociaal en sportief vlak, maar ook op het gebied van je loopbaan. Een doorbraak in de behandeling van ernstige knie-artrose lijkt een gewrichtsbesparende behandeling met de kniedistractor. Bij distractie worden de botuiteinden in het kniegewricht uit elkaar gehouden, zodat het aangetaste kraakbeen kan herstellen. Gewrichtsdistractie van ongeveer 2 maanden kan in meer dan 80% van de gevallen een prothese tenminste 5 jaar uitstellen.

Project gerealiseerd distractor.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 194.410,-
Gerealiseerd in 2016

Floris Lafeber, hoogleraar Experimentele reumatologie, over artrose en de voordelen van gewrichtsdistractie

Artrose, een medische uitdaging

Artrose is een reumatische aandoening waarbij het kraakbeen van je gewrichten dunner en zachter wordt. Dit proces kan in alle gewrichten optreden, maar er zijn gewrichten waarin het vaker voorkomt, zoals  knieën, heupen, rug en handen. De behandeling van artrose is een grote medische uitdaging. Voorheen werd gedacht dat ‘natuurlijk’ herstel van versleten kraakbeen onmogelijk was. De eerste behandeling van patiënten met artrose, is het toedienen van pijnstillende medicatie. Maar als de pijn onacceptabel wordt, is het plaatsten van een prothese vaak niet te voorkomen.

Het vervangen van het complete kniegewricht door een prothese wordt momenteel zo’n 20.000 keer per jaar gedaan. In 2020 groeit dat aantal naar 30.000 als gevolg van vergrijzing en ongezondere levensstijl. Het nadeel van een prothese is de beperkte levensduur (ongeveer 15-20 jaar), waarbij de duur zichtbaar verkort wordt bij een actieve levensstijl. Het gevolg is een vervanging van de prothese met een duidelijk grotere kans op complicaties en hogere kosten van de operatie. Daarom is het zo lang mogelijk uitstellen van een prothese noodzakelijk. 

Het uitstellen van een prothese: de kniedistractor

De kniedistractor kan een oplossing bieden voor dit uitstel. Vrienden UMC Utrecht zet zich actief in om deze innovatieve behandeling toegankelijk te maken voor de patiënt en brede toepassing voor alle ziekenhuizen in Nederland te realiseren. Het doel van de behandeling is het herstel van kraakbeen- en botweefsel. Het plaatsen van een prothese kan daardoor 5 tot 10 jaar worden uitgesteld. Bovendien wordt de noodzaak aan revisieoperaties verminderd. Dit is een enorme winst in kwaliteit van leven voor de patiënt. 

De kniedistractor

Er zijn twee soorten kniedistractors. De starre distractie, waarbij het gewricht vastzit en de scharnierende distractie, die de beweging van het gewricht gedurende behandeling toelaat. Volgens recent onderzoek uit Amerika naar artrose bij de enkel, blijkt dat de scharnierende distractie een nog beter klinisch resultaat geeft dan starre distractie. Door de beweging tijdens een scharnierende distractie is de behandeling minder ingrijpend en belastend dan een starre distractie, waarbij het gewricht niet kan bewegen gedurende de behandelingsperiode. 

Onderzoek is noodzakelijk, onderzoek dat u kunt steunen!

De Mobility Clinic van het UMC Utrecht, ondersteund door de Maartenskliniek Woerden/Nijmegen, academisch ziekenhuis Maastricht, Medisch Centrum Amstelveen, Amphia ziekenhuis, Martini ziekenhuis en Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON), wil de kniedistractor zo snel mogelijk bij de patiënt brengen. Er is met financiering van het Reumafonds een scharnierende kniedistractor ontwikkeld die nu in de kliniek moet worden getest.

Voor dit vergelijkend onderzoek is externe financiering nodig voor een research verpleegkundige en datamanager. Geeft u om baanbrekend artrose onderzoek? Steun dan direct dit project!

Medische uitdaging
De behandeling van artrose is een grote medische uitdaging. Voorheen werd gedacht dat ‘natuurlijk’ herstel van versleten kraakbeen onmogelijk was. De eerste behandeling van patiënten met artrose is het toedienen van pijnstillende medicatie. Maar als de pijn onacceptabel wordt, is het plaatsten van een prothese vaak niet te voorkomen. 
Het vervangen van het complete kniegewricht door een prothese wordt momenteel zo’n 20.000 keer per jaar gedaan. In 2020 groeit dat aantal naar 30.000 als gevolg van vergrijzing en ongezondere levensstijl. Het nadeel van een prothese is de beperkte levensduur van ongeveer 15-20 jaar, waarbij de duur zichtbaar verkort wordt bij een actieve (sportieve) levensstijl. Het gevolg is een vervanging van de prothese met een duidelijk grotere kans op complicaties en hogere kosten van de operatie. Het zo lang mogelijk uitstellen van een prothese is daarom noodzakelijk. 

Deze illustratie geeft de doorbraak van het behandeleffect in kwaliteit van leven weer.

Kniedistractor in de media

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail