Een ongebarsten hersenaneurysma: wel of niet behandelen?

Aanvrager: Prof.dr. Gabriël Rinkel, hoogleraar Neurologie & Dr. Mervyn Vergouwen, neuroloog, UMCU Hersencentrum

Een hersenaneurysma is een zwakke uitstulping op een slagader in het hoofd. Als een hersenaneurysma barst, ontstaat er een bloeding tussen de hersenvliezen (een subarachnoïdale bloeding, afgekort SAB). Deze beroertes treden op jonge leeftijd op met een hoge kans op overlijden of blijvende invaliditeit. Om deze reden kan besloten worden om een ongebarsten hersenaneurysma preventief te behandelen. Maar niet alle hersenaneurysma’s barsten en een preventieve behandeling kan ook complicaties geven. Daardoor is het een moeilijk dilemma voor artsen en patiënten of een ongebarsten hersenaneurysma preventief behandeld moet worden. Onderzoek kan helpen de risico's op het barsten van een aneurysma af te zetten tegen de behandelcomplicaties, wat zal leiden tot een betere afweging en duidelijker advies naar de patiënt toe. Helpt u mee?

Project gerealiseerd foto-onderzoeksgroep.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 6.500,-
Gerealiseerd in 2016

Preventief behandelen?

Door toegenomen beschikbaarheid van beeldvorming neemt het aantal ontdekte hersenaneurysma's toe. Om barsten van aneurysma's te voorkomen kunnen ze preventief worden behandeld door ze op te vullen met 'coils' (endovasculair) of af te sluiten met een 'clip' (neurochirurgisch). Deze behandelingen zijn niet zonder risico: de kans op ernstige complicaties is ruim 6% en meer dan een derde van de patiënten krijgt complicaties met tijdelijke gevolgen. Vergelijkende onderzoeken naar de effectiviteit en veiligheid van de behandeling zijn niet haalbaar, omdat hiervoor veel patiënten zeer lang moeten worden vervolgd en dit te duur is. In dergelijke situaties is een beslismodel het beste alternatief voor het wegen van de voor- en nadelen.

Ontwikkelen beslismodel

Recent is een risicoscore ontwikkeld om de kans op het barsten van een hersenaneurysma te voorspellen. Er zijn nog geen risicoscores om de kans op behandelcomplicaties te voorspellen; de schatting is nu vooral gebaseerd op meningen van experts. Er is daarom dringend behoefte aan risicoscores voor het voorspellen van behandelcomplicaties gebaseerd op patiënt-, aneurysma- en behandelkenmerken. Middels onderzoek kan er een beslismodel ontwikkeld worden dat de voor- en nadelen van preventieve aneurysmabehandelingen tegen elkaar afweegt. Dit model zal direct toepasbaar zijn in de klinische praktijk en zal daardoor directe consequenties hebben voor veel patiënten. Om dit onderzoek te realiseren is uw steun hard nodig.

Steunt u dit onderzoek?

Door dit onderzoek te steunen kunnen in de toekomst betere beslissingen genomen worden in de behandeling van ongebarsten hersenaneurysma’s. Helpt u mee? Geef nu uw donatie voor dit project!


Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail