Volwassenen die netvlieschirurgie ondergaan tegen blindheid

Aanvrager: Dr. Redmar van Leeuwen, divisie Heelkundige Specialismen, afdeling Oogheelkunde

Netvliesloslatingen leiden onbehandeld tot blindheid. De enige behandeling is een netvliesoperatie. In de kliniek is het vaak de vraag welke oogpatiënten wel, en welke niet goed zullen reageren op een behandeling waarbij men het lichaam met apparatuur moet binnendringen (invasief). Welke factoren bepalen de prognose? Of hoe lang moet de oogarts doorgaan met injecties in het oog? In dit promotieonderzoek wordt het anatomisch en functioneel herstel i.c.m. het effect van behandeling onderzocht middels twee nieuwe technieken.

Project gerealiseerd Beeld-website.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 236.086,-
Gerealiseerd in 2014

Update project (december 2014)

Het onderzoek ‘Macular and retinal disease: anatomic and functional recovery after treatment’ is gestart en heeft zich toegespitst op 2 vraagstellingen:

1) Het verzamelen van data. Op dit moment zijn 25 van de 40 patiënten geïncludeerd. De verwachting is dat de inclusie in het najaar kan worden gestopt.

2) Er is een start gemaakt met het tweede deel van het promotieonderzoek. Deze resultaten worden binnenkort gepresenteerd op de jaarvergadering van het NOG en tot een manuscript verwerkt.

Het onderzoek verloopt volgens plan en is uitgebreid met een nieuwe, veelbelovende studie. De belangrijkste resultaten worden pas in 2015 verwacht.

 


Informatie project (2012)

Dit onderzoek wordt gedaan bij drie patiëntengroepen na vitreoretinale chirurgie (behandeling van netvlies- en glasvochtaandoeningen) en één patiëntengroep met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (een oogaandoening waarbij gezichtsscherpte afneemt ten gevolge van het afsterven van kegeltjes in de gele vlek) na injecties in het oog.

Het uiteindelijk doel is meer inzicht te krijgen welke anatomische factoren correleren met functioneel herstel (visus), en ook prognostische factoren te zoeken die bepalen welke patiënten wel - en welke niet goed reageren op de behandeling. Ook zal een predictiemodel worden gemaakt om de visuele prognose te voorspellen met behulp van de gevonden variabelen.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail