Cerebrale Visusstoornissen bij kinderen met hersenproblemen

Aanvrager: Dr. Giorgio Porro, divisie Heelkundige Specialismen, afdeling Oogheelkunde

Sinds 16 jaar verzamelt het Kinder Neuro-Ophthalmologie Centrum in het UMC Utrecht gegevens van meer dan 800 kinderen die getroffen zijn door hersenziekten. Dit maakt het mogelijk om belangrijke informatie te verkrijgen over het verloop van visuele functies over een lange periode, waar in de huidige literatuur nog weinig over bekend is. De doelgroep van dit onderzoeksproject zijn kinderen met hersenproblemen die aan Cerebrale Visusstoornissen (CVI) kunnen lijden.

Project gerealiseerd project_porro.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 191.555,-
Gerealiseerd in 2012

De opzet van dit onderzoek is het in kaart brengen van de lange termijn ontwikkeling van de visuele functies bij kinderen met hersenproblemen. Gegevens van kinderen met waterhoofd (hydrocephalus) of van kinderen die een beroerte hebben gehad (herseninfarct) of van kinderen die een hersenoperatie ondergingen omdat zij onbehandelbaar epilepsie hadden, zullen geanalyseerd worden. Hierdoor kunnen factoren die het verloop van de visuele functies beïnvloeden opgehelderd worden. Ook zal met deze informatie het belang van vroegtijdig opsporen, follow-up en rehabilitatie van afwijkingen in het visuele systeem bij kinderen met hersenziekten kunnen worden aangetoond. Hiermee kunnen, vanuit een retrospectieve analyse, relevante aanbevelingen gegeven worden aan artsen en ouders van kinderen die lijden aan een hersenziekte.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail