Help complicaties na een operatie verminderen

Aanvrager: Dr. Eric de Waal, anesthesioloog-intensivist, divisie Vitale Functies

In Nederland worden jaarlijks 1,4 miljoen mensen geopereerd. Door de ernst van de operatie dan wel eigen ziektes (zoals hartproblemen of longproblemen) heeft 12,5% (175.000 patiënten) een verhoogd risico op het ontstaan van levensbedreigende complicaties tijdens de operatie. De helft daarvan, ongeveer 87.500 patiënten, krijgt daadwerkelijk een of meerdere van deze ernstige complicaties: hartinfarct, longontsteking, darmontsteking, nierfalen. Dit kan leiden tot verlengde opname op de intensive-care en in het ziekenhuis, handicaps, verlengde herstelduur of zelfs overlijden. 

Doel van dit project is door vroegtijdige optimalisatie van de zuurstofvoorziening aan de weefsels ervoor te zorgen dit aantal drastisch (met 30%; ongeveer 26.500 patiënten) te verminderen. Deze behandelmethode heet de 'Early Goal-Directed Therapy'.

Project gerealiseerd shutterstock71153212web.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 279.886,-
Gerealiseerd in 2015

Hoe belang van zuurstoftoevoer tijdens operaties

Het hart pompt bloed rond door het lichaam. In het bloed zit zuurstof, en de weefsels hebben zuurstof nodig. De pompfunctie van het hart is afhankelijk van de eigen hartfunctie, naast de hoeveelheid bloed die in de bloedbaan zit. Door deze te optimaliseren zullen de weefsels tijdens de operatie de optimale hoeveelheid zuurstof krijgen. 

Op de operatiekamer worden patiënten gevolgd aan de hand van fysiologische parameters, bijvoorbeeld door middel van bloeddruk of hartritme. Daarnaast kan er speciale apparatuur gebruikt worden waarmee naast hartfunctie een inschatting gemaakt kan worden van de hoeveelheid bloed in de bloedbaan. Er is een specifiek behandelplan ontwikkeld ter optimalisatie van de zuurstofvoorziening aan de weefsels, de ‘Early Goal Directed Therapy’. Door combinatie van deze apparatuur en het specifieke behandelplan wordt ernaar gestreefd om de zuurstofvoorziening tijdens en na de operatie optimaal te houden, om uiteindelijk ernstige complicaties te voorkomen. 
De Early Goal-Directed Therapy is dus een strategie om patiënten vroegtijdig en doelgericht te behandelen om het aantal complicaties en de kans op overlijden in de periode rondom de operatie te verminderen. Het voorkomen van deze complicaties moet uiteindelijk leiden tot een kortere intensive-care-opname, een kortere opname in het ziekenhuis, en een sneller herstel thuis.
De onderzoekers willen aantonen dat de Early Goal-Directed Therapy tijdens operaties van hoog-risico-chirurgische patiënten (de onderzoeksgroep) zal leiden tot minder complicaties en minder overleden patiënten in vergelijking met een groep patiënten waarbij deze apparatuur niet gebruik wordt (de controlegroep). De financiering voor dit onderzoek wordt grotendeels betaald vanuit een eigen bijdrage van het UMC Utrecht. Voor de aanstelling van een research verpleegkundige (0,5fte) is nog € 41.000,- nodig. Wilt u ook dat het risico op levensbedreigende complicaties wordt teruggedrongen? Steun dan dit onderzoek.

Op de operatiekamer worden patiënten gevolgd aan de hand van fysiologische parameters, bijvoorbeeld door middel van bloeddruk of hartritme. Daarnaast kan speciale apparatuur worden gebruikt waarmee naast hartfunctie een inschatting kan worden gemaakt van de hoeveelheid bloed in de bloedbaan. Er is een specifiek behandelplan ontwikkeld ter optimalisatie van de zuurstofvoorziening aan de weefsels, de ‘Early Goal Directed Therapy’. Door combinatie van deze apparatuur en het specifieke behandelplan wordt ernaar gestreefd om de zuurstofvoorziening tijdens en na de operatie optimaal te houden, om uiteindelijk ernstige complicaties te voorkomen.

Hoe werkt de Early Goal-Directed Therapy in de praktijk?

De Early Goal-Directed Therapy is een strategie om patiënten vroegtijdig en doelgericht te behandelen om het aantal complicaties en de kans op overlijden in de periode rondom de operatie te verminderen. Het voorkomen van deze complicaties moet uiteindelijk leiden tot een kortere intensive-care-opname, een kortere opname in het ziekenhuis, en een sneller herstel thuis.

De onderzoekers willen aantonen dat de Early Goal-Directed Therapy tijdens operaties van hoog-risico-chirurgische patiënten (onderzoeksgroep) zal leiden tot 30% minder complicaties en minder overleden patiënten in vergelijking met een groep patiënten waarbij deze apparatuur niet wordt gebruikt (controlegroep). De financiering voor dit onderzoek wordt grotendeels betaald vanuit een eigen bijdrage van het UMC Utrecht. Voor de aanstelling van een research verpleegkundige (0,5fte) is nog 41.000,- euro nodig. Wilt u ook dat het risico op levensbedreigende complicaties wordt teruggedrongen? Steun dan dit onderzoek.

Aan dit onderzoek doen patiënten mee die een uitgebreide operatie moeten ondergaan met een verhoogd risico. Deelnemende ziekenhuizen in Nederland zijn het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Ziekenhuis de Gelderse Vallei, het UMC Groningen en het UMC Utrecht.  Lees hier meer over de Early Goal-Directed Therapy (Engels)

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail