Documentaire ‘Dat Beloof Ik’, deel III

Aanvrager: Prof. dr. Edith ter Braak, hoogleraar Medisch Onderwijs en Helmie Stil, regisseur

De documentaireserie ‘Dat Beloof Ik’ is tot nu toe een groot succes gebleken. Tijdens de serie wordt het leven van zeven jonge artsen gevolgd, waarin de verschillende facetten te zien zijn uit het leven van de arts-in-opleiding die doorgroeit tot specialist. Lukt het deze artsen om hun dromen en ambities waarover zij vertellen waar te maken? Dat zal in deel III van de documentaire blijken. Dit is het laatste deel van de driedelige-serie waarin documentairemaakster Helmie Stil een reëel beeld wil geven van keuzes binnen de geneeskunde. U kunt haar daarbij helpen, door te doneren aan dit project!

Project gerealiseerd Beeld-website-Verhage.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 33.375,-
Gerealiseerd in 2015

De documentaire
Het doel van de documentairemakers is het mooie en tegelijk het moeilijke van het artsen vak op een positieve manier naar buiten te brengen. Dit als tegenhanger van de, naar hun idee, te negatieve berichtgeving in de media. In de serie worden zeven jonge artsen gevolgd in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, vanaf het moment dat zij afstuderen. Deze artsen zijn opgeleid in het UMC Utrecht en verschillen in taakopvatting, idealen, opvoeding, sekse, leeftijd, culturele achtergrond, maatschappelijke en persoonlijke situatie (alleenstaand, relatie, getrouwd, kinderen) en vooral in de keuze van hun vervolgopleiding.Alle delen sluiten op elkaar, omdat dezelfde 7 artsen worden gevolgd in hun loopbaan. Deel I was verrassend en open en kan als een introductie van de artsen gezien worden. De documentairemaakster liet de onzekerheden en twijfels zien van jonge artsen net na afronding van hun studie. In deel II staat de persoonlijke ontwikkeling van de artsen centraal. De volgende stap is bereikt: het arts zijn, maar daarnaast hebben de jonge artsen inmiddels een relatie, kinderen en ambities. Deel IIIIn deel III worden de artsen nogmaals 3 jaar lang gevolgd. Ze gaan zich specialiseren en in hun persoonlijke levens zullen ze grote ontwikkelingen doormaken. Eva is bijvoorbeeld bevallen van haar eerste kind en Roy is begonnen met zijn chirurgenopleiding. Dit heeft grote invloed op hun werkleven. Het derde deel zal de laatste documentaire van de serie zijn. De NPS is bereid de documentaire in 2014 te vertonen op nationale televisie waarmee een grote doelgroep worden bereikt: jongeren, ouderen, studenten en professionals met interesse in de geneeskunde. Daarnaast wordt de documentaire gebruikt binnen de geneeskunde opleiding om eindejaars studenten voor te lichten en een spiegel voor te houden. Regisseur Helmie Stil hoopt de kans te krijgen om deel III te kunnen produceren. U kunt haar daarbij helpen. Steun dit project en help ’de trilogie’ te verwezenlijken!Bekijk een overzicht van documentaires die gemaakt zijn door Helmie Stil op www.helmiestil.nl. Totale projectkosten: €141.539,75Reeds geworven: €40.000,-Nog nodig: €99.039,75
De documentaire
Het doel van de documentairemakers is het mooie en tegelijk het moeilijke van het artsen vak op een positieve manier naar buiten te brengen. Dit als tegenhanger van de, naar hun idee, te negatieve berichtgeving in de media. In de serie worden zeven jonge artsen gevolgd in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, vanaf het moment dat zij afstuderen. Deze artsen zijn opgeleid in het UMC Utrecht en verschillen in taakopvatting, idealen, opvoeding, sekse, leeftijd, culturele achtergrond, maatschappelijke en persoonlijke situatie (alleenstaand, relatie, getrouwd, kinderen) en vooral in de keuze van hun vervolgopleiding.
Alle delen sluiten op elkaar, omdat dezelfde 7 artsen worden gevolgd in hun loopbaan. Deel I was verrassend en open en kan als een introductie van de artsen gezien worden. De documentairemaakster liet de onzekerheden en twijfels zien van jonge artsen net na afronding van hun studie. In deel II staat de persoonlijke ontwikkeling van de artsen centraal. De volgende stap is bereikt: het arts zijn, maar daarnaast hebben de jonge artsen inmiddels een relatie, kinderen en ambities. 
Deel III
In deel III worden de artsen nogmaals 3 jaar lang gevolgd. Ze gaan zich specialiseren en in hun persoonlijke levens zullen ze grote ontwikkelingen doormaken. Eva is bijvoorbeeld bevallen van haar eerste kind en Roy is begonnen met zijn chirurgenopleiding. Dit heeft grote invloed op hun werkleven. Het derde deel zal de laatste documentaire van de serie zijn. 
De NPS is bereid de documentaire in 2014 te vertonen op nationale televisie waarmee een grote doelgroep worden bereikt: jongeren, ouderen, studenten en professionals met interesse in de geneeskunde. Daarnaast wordt de documentaire gebruikt binnen de geneeskunde opleiding om eindejaars studenten voor te lichten en een spiegel voor te houden. Regisseur Helmie Stil hoopt de kans te krijgen om deel III te kunnen produceren. U kunt haar daarbij helpen. Steun dit project en help ’de trilogie’ te verwezenlijken!

Bekijk een overzicht van documentaires die gemaakt zijn door Helmie Stil

 

op www.helmiestil.nl. 

Update project (1 december 2015)

De trailer van Dat beloof ik 3 staat online. Het vormt een mooie afronding van het project. Dat beloof ik 3' is het derde deel van een serie over zeven jonge dokters die we de afgelopen zes jaar hebben gevolgd in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling vanaf het moment van afstuderen. Zij zijn opgeleid in het UMC Utrecht en verschillen in taakopvattingen, idealen, opvoeding, maar vooral in de keuze van hun vervolgopleiding. Welke keuzes hebben ze de afgelopen jaren gemaakt? Wat voor invloed hebben de ontwikkelingen in hun privé leven op hun carrière? Deze documentaire geeft een persoonlijke kijk in het leven van zeven jonge mensen en hun ervaringen als arts.

https://vimeo.com/146898481 

Update project (3 september 2014)

Goed nieuws! De documentaire 'Dat beloof ik', deel III gaat binnenkort in première. 

De documentaire

Het doel van de documentairemakers is het mooie en tegelijk het moeilijke van het artsen vak op een positieve manier naar buiten te brengen. Dit als tegenhanger van de, naar hun idee, te negatieve berichtgeving in de media. In de serie worden zeven jonge artsen gevolgd in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, vanaf het moment dat zij afstuderen. Deze artsen zijn opgeleid in het UMC Utrecht en verschillen in taakopvatting, idealen, opvoeding, sekse, leeftijd, culturele achtergrond, maatschappelijke en persoonlijke situatie (alleenstaand, relatie, getrouwd, kinderen) en vooral in de keuze van hun vervolgopleiding.

Alle delen sluiten op elkaar, omdat dezelfde 7 artsen worden gevolgd in hun loopbaan. Deel I was verrassend en open en kan als een introductie van de artsen gezien worden. De documentairemaakster liet de onzekerheden en twijfels zien van jonge artsen net na afronding van hun studie. In deel II staat de persoonlijke ontwikkeling van de artsen centraal. De volgende stap is bereikt: het arts zijn, maar daarnaast hebben de jonge artsen inmiddels een relatie, kinderen en ambities. 

Deel III

In deel III worden de artsen nogmaals 3 jaar lang gevolgd. Ze gaan zich specialiseren en in hun persoonlijke levens zullen ze grote ontwikkelingen doormaken. Eva is bijvoorbeeld bevallen van haar eerste kind en Roy is begonnen met zijn chirurgenopleiding. Dit heeft grote invloed op hun werkleven. Het derde deel zal de laatste documentaire van de serie zijn. 

De NTR is bereid de documentaire in 2014 te vertonen op nationale televisie waarmee een grote doelgroep worden bereikt: jongeren, ouderen, studenten en professionals met interesse in de geneeskunde. Daarnaast wordt de documentaire gebruikt binnen de geneeskunde opleiding om eindejaars studenten voor te lichten en een spiegel voor te houden. Regisseur Helmie Stil hoopt de kans te krijgen om deel III te kunnen produceren. U kunt haar daarbij helpen. Steun dit project en help ’de trilogie’ te verwezenlijken!

Bekijk een overzicht van documentaires die gemaakt zijn door Helmie Stil op www.helmiestil.nl

De trailer van 'Dat Beloof Ik 2':

[YouTube id=uvPeuGCiGgE width=475 height=315] [/YouTube]

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail