Steun innovatieve monitoring van delirium

Aanvrager: Dr. Arjen Slooter, neuroloog-intensivist, divisie Vitale Functies UMC Utrecht

Moet u zich voorstellen: u wordt wakker en weet niet waar u bent. Plotseling komen er vreemde mensen binnen lopen. U gebaart ze weg te gaan, maar ze beginnen aan u te zitten. U begrijpt het niet en wordt bang. Opeens lopen de mensen weer weg. U kijkt naar het plafond, waar allerlei vlekjes ontstaan. U hoopt dat u droomt, maar op de een of andere manier wordt u maar niet wakker. Bovenstaande leest als een verslag van een nachtmerrie, maar is helaas werkelijkheid voor veel ernstig zieke patiënten die een delirium doormaken.

Project gerealiseerd a351dali.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 6.460,-
Gerealiseerd in 2014

Wat is een delirium?

Een delirium, acute verwardheid, komt bij mensen met een ziekte regelmatig voor. Alleen al van de circa 76.000 patiënten die jaarlijks in Nederland worden opgenomen op de Intensive Care, krijgt 1 op de 2 patiënten een delirium. Ook onder patiënten in verpleeghuizen komt delirium veel voor, vooral bij patiënten met dementie. Ondanks de frequentie en impact wordt delirium op de IC maar herkend in ongeveer 30% van de gevallen die gediagnosticeerd worden door een delirium expert.

Een delirium kenmerkt zich door apathie en slaperigheid, maar gaat ook vaak gepaard met onrust, hallucinaties en wanen. De oorzaak van delirium ligt in een combinatie van factoren. Voorbeelden hiervan zijn: gevorderde leeftijd, infectieziekten en medicatie. Een delirium is belastend en vertraagt het herstel. Daarom is het belangrijk snel te diagnosticeren, zodat dit op tijd kan worden behandeld. Helaas is delirium bij een groot deel van de patiënten niet makkelijk vast te stellen.

Het ontwikkelen van een monitor

Als eerste in de wereld heeft de afdeling medische technologie van het UMC Utrecht een een prototype van een delirium-monitor ontwikkeld om snel en objectief delirium vast te stellen op basis van een kort EEG met slechts drie elektrodes. Het prototype is zo ontworpen dat de belasting voor patiënten minimaal is, en de gebruiksvriendelijkheid voor verpleegkundigen maximaal. Met dit prototype willen wij onze bevindingen valideren in een nieuwe patiëntenpopulatie. Hiervoor zullen wij bij postoperatieve oudere patiënten onderzoeken hoe goed het prototype een delirium kan zien aankomen en diagnosticeren. Het protocol van deze validatiestudie is tot stand gekomen na overleg met ‘stakeholders’ en ‘key opinion leaders’ in binnen- en buitenland.

Methoden van het validatie onderzoek

Wij zullen dit onderzoeken bij kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder, die geplande chirurgie ondergaan in het UMC Utrecht. Voor de operatie zal gedurende vijf minuten een EEG registratie met drie elektrodes gemaakt worden. Tijdens de drie dagen daarna zal deze EEG registratie herhaald worden binnen een uur van de beoordeling door een delirium expert.

Steun nodig voor het validatie onderzoek

Samen met de onderzoeksgroep zet Vrienden UMC zich in om financiering te zoeken om de delirium monitor te valideren (meer klinisch bewijs nodig). Zodoende kan sneller een betrouwbaar een delirium worden gesignaleerd en effectiever worden behandeld.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail