Documentaire ‘Dat Beloof Ik’, deel II

Aanvrager: Dr. Gert Rijksen, directie Onderwijs & Opleidingen UMC Utrecht

Titel: Documentaireserie ‘Dat beloof ik’ deel 2

Een longitudinaal filmproject waarin zeven jonge artsen worden gevolgd. Deze artsen zijn opgeleid in het UMC Utrecht en verschillen in idealen, opvoeding, sekse, leeftijd, culturele achtergrond en vooral in de keuze van hun vervolgopleiding. Met deze documentaireserie willen de makers een reëel en genuanceerd beeld schetsen van de persoon van de arts, om te beginnen in de weg naar het verkrijgen van de gewenste opleidingsplaats.

Project gerealiseerd Beeld-website_2.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 25.000,-
Gerealiseerd in 2012

In de documentaireserie ‘Dat beloof ik’ worden zeven jonge artsen gevolgd in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, vanaf het moment dat zij afstuderen. Door het leven van deze artsen te blijven volgen zullen verschillende facetten van het leven van de arts-in-opleiding te zien zijn, en later dat van de specialist. Tegelijkertijd wordt getoond welke maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg(organisatie) daarbij meespelen. 

De makers willen hiermee het mooie en tegelijk het moeilijke van het artsenvak op een positieve manier naar buiten te brengen, als tegenhanger van de, naar hun idee, te negatieve berichtgeving in de media. De rode draad die door de documentatieserie zal lopen, is de vraag in hoeverre het deze gemotiveerde jonge mensen lukt, om de waarden en wensen waar zij in hun persoonlijke en beroepsleven voor staan aan het begin van hun loopbaan, kunnen en willen vasthouden. 

Financiering voor deel 2 van de documentaire ‘drie jaar later’ is inmiddels voltooid!

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail