E-learning voor leven na een hartinfarct

Aanvrager: Jos van den Dries, senior unithoofd cardiologie

Jaarlijks krijgen 30.000 mensen in Nederland een hartinfarct. Een beangstigende gebeurtenis waarna patiënten leefregels (gezonde voeding, bewegen en medicatie) krijgen om in te passen in hun leven. Door het volgen van deze leefregels, neemt het risico op een nieuw hartinfarct af. Patiënten en diens naaste(n) hebben de behoefte om vaardigheden te leren via een computer of tablet, waardoor de leefregels beter ingepast kunnen worden in hun leven. De cardiologie van het UMC Utrecht wil hiervoor een e-learning hartinfarct ontwikkelen.

Project gerealiseerd tablet e module

Meer informatie

Totale opbrengst: € 25.000,-
Gerealiseerd in 2017

Digitaal vaardigheden leren

Om aan de wensen van de patiënt en diens naaste(n) tegemoet te komen wil de cardiologie van het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum in samenwerking met de afdeling interactieve media een 'E-learning hartinfarct' ontwikkelen. Dit is een online omgeving waar patiënten op een speelse manier via een computer of tablet vaardigheden kunnen leren.

Zorgvernieuwing via eHealth

Er zijn duizenden toepassingen in Nederland ontwikkeld om een gezondere leefstijl te krijgen, maar om deze te gebruiken moeten mensen al gemotiveerd zijn en zelfmanagement vaardigheden bezitten. E-learnings waarbij de hartpatiënt handvatten krijgt aangereikt bestaan nog niet in Nederland.

In de 'E-learning hartinfarct' die ontwikkeld gaat worden wordt de patiënt aangezet tot nadenken zodat hij/zij inzicht krijgt in welke klachten bij zijn/haar hartinfarct hoorden. Wat kunnen ze daarbij zelf doen (en hoe) om de kwaliteit van leven te verbeteren en het risico op een nieuw hartinfarct te verkleinen? Daarnaast komt aan bod wat er gedaan moet worden wanneer de patiënt opnieuw klachten krijgt. Bij de ontwikkeling van de leer-module wordt rekening gehouden met opleidingsniveau en leeftijd (ook oudere patiënten) . Uiteraard zullen  patiënten nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van de e-learning.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail