Een nieuw medicijn om long ischemie-reperfusie schade te behandelen

Aanvrager: Prof.dr. Jozef Kesecioglu, divisie Vitale Functies, afdeling IC-centrum

Long ischemie-reperfusie schade (LIRS) is een belangrijke complicatie die ontstaat na onder andere longtransplantaties. LIRS leidt tot een ernstige ontstekingsreactie en vochtophoping in de long, resulterend in een verslechtering van de longfunctie en ernstig zuurstoftekort in de weefsels.

Project gerealiseerd Beeld-ingang-IC-centrum.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 263.840,-
Gerealiseerd in 2011

Ondanks verbeteringen in chirurgische technieken en voortschrijdend inzicht in het mechanisme van LIRS, is deze complicatie nog steeds een van de belangrijkste factoren voor mortaliteit na longtransplantatie. In dit project wordt onderzocht of statines gebruikt kunnen worden om LIRS te voorkomen cq genezen, aangezien statines naast cholesterol-verlagend ook anti-inflammatoir kunnen zijn en daardoor de ontstekingsreactie onderdrukken.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail