Effecten van ademspiertraining

Aanvrager: Prof.dr. Frank Backx, divisie Hersenen, afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport

Titel: Het nut en effectiviteit van preoperatieve ademspiertraining

Hoe fitter je een operatie in gaat, hoe sneller je herstel zal zijn na de operatie. In 2010 is onderzoeker Karin Valkenet gestart met een promotieonderzoek naar de effecten van ademspiertraining. Er zijn al goede resultaten gerapporteerd van deze training op het terugdringen van ligduur en longcomplicaties na een open hart operatie. Het doel van het promotieonderzoek is verder onderzoek te doen naar ademspiertraining, onder andere door de effectiviteit bij andere patiëntgroepen (zoals slokdarmchirurgie en longchirurgie) te gaan onderzoeken.

Project gerealiseerd RTV1.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 121.564,-
Gerealiseerd in 2012

Patiënten die een operatie ondergaan worden steeds ouder en fragieler. Deze groep zal als gevolg van een slechtere preoperatieve fysieke conditie eerder in de gevarenzone voor een vertraagd herstel na de operatie belanden. Een goede fysieke voorbereiding wordt daarom steeds belangrijker. Preconditionering omvat verschillende vormen van preoperatieve fysieke voorbereiding. Een van deze vormen is ademspiertraining. Grote operaties in borst en buikregio kunnen gepaard gaan met een vergrote kans op longcomplicaties na de operatie. Deze complicaties kunnen het herstel fors belemmeren. Onderzoek naar preventie van deze complicaties bij verschillende chirurgische patiënten groepen is daarom zeer van belang.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail