Gastenverblijf UMC Utrecht Cancer Center

Aanvrager: Prof. dr. Elsken van der Wall, voorzitter UMC Utrecht Cancer Center

In juli 2016 openen de deuren van het Gastenverblijf van het UMC Utrecht Cancer Center. De feestelijke opening vindt plaats op donderdag 1 september. Het Gastenverblijf wordt een verblijfs- en overnachtingsplek, allereerst bedoeld voor familie van patiënten.Het is een extra voorziening om meer te kunnen bieden aan familieleden van patienten. Er wordt in het verblijf geen medische zorg aangeboden.

Project gerealiseerd Verblijfkamer Gastenverblijf.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 1.232.377,-
Gerealiseerd in 2013

Stand van zaken rondom de bouw in 2016

  • Januari: Een deel van de huidige verpleegafdeling D3Oost wordt vrijgemaakt om te kunnen gaan verbouwen. Hier komt het gastenverblijf, naast de verpleegafdeling Neuro-oncologie.
  • Maart: De eerste hamer gaat in de muur! Er moet flink verbouwd worden om de 8 kamers met de verblijfsruimtes te kunnen realiseren.
  • Juni: Het gastenverblijf wordt opgeleverd door de aannemer.
  • Juli: In juli openen de deuren van het gastenverblijf.
  • September: Donderdag 1 september: Feest! Op deze dag wordt het gastenverblijf officieel geopend.

Lees meer over de actuele stand van zaken op de pagina van het Cancer Center.

Een verblijf voor patiënten en naasten

  • Partner en familie dichtbij
  • 'Thuis' ver van huis
  • Voor dag- en nachtgasten
  • Verblijf voor patiënten voor en na onderzoek of behandeling

[YouTube id=iDO4_S5KwkA width=500 height=300] [/YouTube]

Overig nieuws over het Gastenverblijf

Update: september 2014 - voortgang bouw Gastenverblijf

De bouw van het Gastenverblijf heeft vertraging opgelopen. Dit heeft te maken met de voorgenomen samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en de bijbehorende huisvestingsplannen voor het AVL, op onze locatie in Utrecht. De gewenste locatie voor het Gastenverblijf in ons ziekenhuis valt deels samen met de locatie van de verpleegetages van het AVL. Daarmee is de scope van het huisvestingsplan verbreed en helaas daarmee ook de planning. Want de plannen voor de verpleegetages en het bijbehorende zorgconcept zijn nog volop in ontwikkeling. Het is onze overtuiging dat de overlast van het separaat uitvoeren van twee verbouwingen niet past in de functie van het verblijf zoals we het beogen. Daarin draait het juist om rust, ruimte en laagdrempelig in contact met je dierbaren en andere patiënten kunnen zijn. Zodoende is besloten om het Gastenverblijf en de verpleegetages gelijktijdig te verbouwen zodat er geen overlast is voor de gasten. 

Update: september 2013 - financiering Gastenverblijf Cancer Center rond!

Met trots delen we dat de financiering voor het focusproject 2013 'Gastenverblijf voor oncologische patiënten' van Vrienden UMC Utrecht is gerealiseerd. Zonder steun van Stichting Roparun, Fonds NutsOhra, Zabawas, bijdragen van particulieren en de stimuleringsprijs van Vrienden UMC Utrecht zou het Gastenverblijf niet gerealiseerd kunnen worden.

Update: november 2012 - stimuleringsprijs Vrienden UMC Utrecht voor realisatie Gastenverblijf UMC Utrecht Cancer Center

Op de Catharijneconferntie 2012 ontvangen professor Elsken van der Wall de stimuleringsprijs van Vrienden voor realisatie van het gastenverblijf. Lees de reactie van professor Elsken van der Wall, voorzitter UMC Utrecht Cancer Center.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail