Hersenonderzoek op de afdeling psychiatrie

Aanvrager: UMC Utrecht Hersencentrum: Iris Sommer, Wiepke Cahn, Floor Scheepers

Het brein is een complex orgaan. Ook het brein kan minder goed functioneren en ziek worden. Mensen met psychiatrische klachten kunnen een hersenaandoening hebben zoals schizofrenie, depressie, hallucineren, autisme of adhd.

Door een hersenaandoening kan iemand vaak zijn leven niet meer inrichten zoals hij of zij wil, niet meer goed functioneren en zich moeilijk aanpassen aan de omgeving. De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum wil de beste zorg bieden voor patiënten met hersenaandoeningen. Hersenonderzoek is cruciaal om de zorg verder te verbeteren. Helpt u ons mee? Doneer direct aan ons onderzoek.

Project gerealiseerd Hersenen-div-04-25-161A3.jpg

Meer informatie

Gerealiseerd in

Steun hersenonderzoek

Waardoor ontstaan gedragsproblemen bij jongeren en volwassenen? Hoe kunnen we mensen helpen die stemmen horen, of spoken zien (hallucineren)? Wat is de beste behandeling voor mensen die last hebben van psychoses of een depressie? Dit zijn voorbeelden van vragen waar de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum zich over buigt.

Vrienden UMC Utrecht steunt hersenonderzoek in het UMC Utrecht Hersencentrum zodat patiënten van de afdeling psychiatrie nog betere zorg krijgen. Nu, en in de toekomst.

Steun direct hersenonderzoek op de afdeling psychiatrie. Iedere donatie is welkom.

 

Wat is er al bereikt?

Onderzoek naar een game om mensen met psychose beter te behandelen.

Verblijf op de afdeling veraangenamen.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail