‘Healing environment’ op polikliniek Neuromusculaire Ziekten

Aanvrager: Marina Blom, zorglijncoördinator Neuromusculaire Ziekten

In 2013 zijn de deuren van een nieuwe polikliniek voor de zorglijn Neuromusculaire Ziekten in het UMC Utrecht geopend, met 10 nieuwe spreekkamers. Deze kamers zijn efficiënt ingericht, maar missen nog een prettige en rustgevende uitstraling naar patiënten. 

Onderzoeken wijzen uit dat een healing environment ten goede komt aan de gezondheid van de patiënt. Een healing environment is een omgeving die zich erop richt om het welzijn van patiënten en familie te bevorderen en hun stress te verminderen. Daarom wordt financiering gezocht om op elke spreekkamer natuurfoto's op te hangen (300,- euro per foto).

Project gerealiseerd 1_4.png

Meer informatie

Totale opbrengst: € 3.000,-
Gerealiseerd in 2014

Positieve relatie natuur & gezondheid

De focus van healing environments ligt op het gebruik van natuurlijke elementen: natuur, daglicht, frisse lucht en stilte. Zowel in wachtkamers als in spreekkamers. Veel studies hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen het zien van natuur (bijvoorbeeld planten en foto’s) en een verbetering van gezondheid. Dit zie je terug in het verminderen van, en beter omgaan met stress.

Ook lijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen het zien van natuur en de ervaren pijn van patiënten. De verklaring voor dit effect is dat natuur ons de onbewuste boodschap geeft dat we mogen ontspannen (zogenaamde ‘restoratieve effecten’).

Voor onze patiënten is het daarom van directe meerwaarde om natuurfoto’s te plaatsen in tien spreekkamers van de polikliniek. De natuurfoto’s zijn gemaakt door een Jos André, een medewerker binnen ons eigen ziekenhuis. Voor mooie afdrukken en omlijsting wordt financiering gezocht. Helpt u mee om een healing environment mogelijk te maken? Om 10 foto's te financieren is 3.000,- euro nodig. Steun direct dit project.

Op de foto: voorbeeld van een natuurfoto's die zorgt voor een healing environment. 

Over de polikliniek Neuromusculaire Ziekten

Binnen deze zorglijn van het UMC Utrecht komen veel patiënten voor diagnostiek van een neuromusculaire aandoening (of: spierziekten*). Er is een grote diversiteit aan neuromusculaire aandoeningen, waar onder andere ALS en SMA onder vallen. Patiënten verblijven vaak een hele dag waarbij onderzoeken plaatsvinden door de neuroloog, klinisch neurofysioloog, verpleegkundig specialist en zo nodig de revalidatiearts en fysiotherapeut. Voor de patiënt en zijn naasten is dit vaak een stressvolle periode. Bij de inrichting van de polikliniek is erg gelet op het aanbrengen van rustige kleuren. Daarnaast is een patiënten-lounge gecreëerd met een huiselijke sfeer waar patiënten en familie graag gebruik van maken. In de patiënten-lounge en op de gang hangen verschillende kunstwerken met sprekende kleuren. Natuurfoto's in de tien spreekkamers ontbreken echter nog.

*Wat zijn Spierziekten?

Onder spierziekten worden niet alleen ziekten van spieren, maar ook ziekten van de overgang van spier naar zenuw, zenuwen, en het ruggenmerg verstaan. Veel van deze aandoeningen uiten zich als spierzwakte. Gemakshalve spreekt men daarom van ‘spierziekten’, hoewel de oorzaak niet altijd in de spier ligt. De medische term is ‘neuromusculaire ziekten’ (NMZ).

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail