Innovatieve borstkankerbehandeling

Aanvrager: Dr. Patrick Derksen, Divisie Laboratoria en Apotheek

In dit onderzoek wordt een nieuwe therapie getest voor de behandeling van uitzaaiend borstkanker dat is ontstaan in de melkklier en ongevoelig is voor chemotherapie.

Project gerealiseerd

Meer informatie

Totale opbrengst: € 80.000,-
Gerealiseerd in 2012

Invasief lobulair carcinoom (ILC) is een vorm van borstkanker die meestal goed te behandelen is met hormoontherapie. Toch is in ongeveer 30% van de gevallen goede behandeling niet mogelijk. Dit komt omdat de kankercellen dan meestal ook niet meer reageren op chemotherapie. De kans op overleving bij deze groep patiënten is helaas gering. Onlangs is ontdekt dat het zogenoemde p120-catenine eiwit (p120) een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en de uitzaaiing van deze vorm van kanker.

 

Verder onderzoek is nodig om te bepalen welke rol p120 precies speelt bij het ontstaan en de ontwikkeling van deze vorm van borstkanker. Onderdeel van dit onderzoek is het testen van een nieuwe en alternatieve behandelmethode op een muismodel, ofwel kunst muis. Voordat een bepaalde behandeling kan worden toegepast bij mensen, is testen op dieren of - in dit geval - een kunst muis noodzakelijk.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail