Kankerbehandeling op maat

Aanvrager: Prof.dr. Emile Voest, Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, afdeling Medische Oncologie

Het onderzoek richt zich op het inventariseren van alle relevante genetische afwijkingen in tumor materiaal om uiteindelijk de kanker diagnostiek te verbeteren door specifieke eigenschappen van de tumor van een patiënt leidend te laten zijn in de keuze van therapie.

Project gerealiseerd

Meer informatie

Totale opbrengst: € 322.290,-
Gerealiseerd in 2011

De resultaten van het onderzoek zullen uiteindelijk de efficiëntie van kanker behandeling vergroten omdat de juiste drug bij de juiste patiënt terecht komt, omdat deze gebaseerd is op de mutaties die aanwezig zijn in de tumor van een individu. Kanker behandeling zal minder vaak worden gebaseerd op de gegevens uit de populatie maar specifiek gericht zijn op de eigenschappen van de individuele tumor, waardoor de behandel efficiëntie verhoogd zal worden.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail