Hartfalen

Aanvrager: Dr. Wilton van Klei, Divisie Vitale Functies

Opsporing en behandeling van het perioperatief hartinfarct bij niet-cardiochirurgische patiënten

Een toegenomen levensverwachting samen met belangrijke verbeteringen in de zorg resulteren in een toenemend aantal oudere operatiepatiënten. In Nederland ondergaan jaarlijks ongeveer 400.000 patiënten ouder dan 60 jaar een operatie. Hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of het daaraan voorafgaande zuurstoftekort van het hart, zijn de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte rondom een operatie. In de eerste periode na een operatie is het risico op het optreden van zuurstoftekort van het hart extra groot omdat stress door pijn en genezing extra energie van het lichaam vragen.

Project gerealiseerd mediaxl738949.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 192.000,-
Gerealiseerd in 2011

Update project (augustus 2014)

Het project heeft drie doelen. De eerste doelstelling is het precies bepalen van het aantal patiënten dat een hartinfarct krijgt en het aantal patiënten met een infarct dat zou worden gemist zonder de routine troponinemetingen. Het tweede doel is een meting van het effect van het routinematig meten van troponine en het consulteren van een cardioloog op het optreden van sterfte en op het aantal infarcten. In de derde plaats zal een meer precieze meting van de relatie tussen de hoogte van de troponinewaarde waarde en het aantal hartinfarcten en de sterfte gedurende het jaar na de operatie worden uitgevoerd.

Resultaten

Het is duidelijk dat oudere patiënten met een verhoogd troponine gedurende de eerste dagen na de operatie een hoger risico hebben om te overlijden in het eerste jaar. Hoe hoger het troponine, hoe hoger de sterftekans en hoe hoger de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten. Bij de patiënten met troponine verhoging wordt nu routinematig een cardioloog geconsulteerd die meedenkt over de juiste zorg na de operatie, die medicatiegebruik optimaliseert, die soms extra hartbewaking inzet en indien nodig ook een dotterbehandeling inzet.

Het lijkt er sterk op dat de zorg van de cardioloog vooral moet uitgaan naar de patiënten met een relatief hoge waarde van troponine, omdat die de grootste kans hebben te overlijden aan hart- en vaatziekten. De optimale behandeling van deze patiënten is nog niet duidelijk, hiernaar zal verder onderzoek moeten worden verricht.


Het is duidelijk dat oudere patiënten met een verhoogd troponine gedurende de eerste dagen na de operatie
een hoger risico hebben om te overlijden in het eerste jaar. Hoe hoger het troponine, hoe hoger de sterftekans
en hoe hoger de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten.
Bij de patiënten met troponine verhoging wordt nu routinematig een cardioloog geconsulteerd die meedenkt
over de juiste zorg na de operatie, die medicatiegebruik optimaliseert, die soms extra hartbewaking inzet en
indien nodig ook een dotterbehandeling inzet.
Het lijkt er sterk op dat de zorg van de cardioloog vooral moet uitgaan naar de patiënten met een relatief hoge
waarde van troponine, omdat die de grootste kans hebben te overlijden aan hart- en vaatziekten. De optimale
behandeling van deze patiënten is nog niet duidelijk, hiernaar zal verder onderzoek moeten worden verricht

Informatie project (2013)

Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit economisch perspectief is het tragisch als een patiënt na een operatie genezen is van kanker of een nieuwe heup heeft ontvangen, maar hiervan niet kan genieten vanwege de gevolgen van een hartinfarct of door overlijden aan een hartstilstand. Uit eerder onderzoek en uit de eerste resultaten van eigen onderzoek blijkt dat bij ongeveer 10% van de genoemde patiëntengroep er in de periode rond de operatie aantoonbare schade aan het hart optreedt.

Een periode van zuurstoftekort van de hartspier kan zonder symptomen echter wel worden opgespoord door het meten van troponine in het bloed. Troponine is een zogenaamde biomarker die vrijkomt wanneer het hart een periode doormaakt waarin het te weinig zuurstof krijgt. Bij ongeveer 10% van de patiënten ouder dan 60 jaar is het troponine verhoogd in de eerste dagen na de operatie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiënten met een verhoogd troponine na een operatie een veel grotere kans lijken te hebben op overlijden of op het ontwikkelen van een hartinfarct in het eerste jaar na de operatie, vergeleken met patiënten zonder verhoogd troponine. Echter, het is nog onduidelijk hoe vaak precies bij deze patiënten met een verhoogd troponine in het jaar na een operatie een hartinfarct optreedt. Daarnaast is onvoldoende aangetoond dat een troponine bepaling kan worden gebruikt als ‘screeningsinstrument’ en ‘voorspeller’ van sterfte of een hartinfarct. Tenslotte is onbekend of een snelle consultatie van een cardioloog en preventieve behandeling bij een verhoogde waarde van troponine zal resulteren in minder hartinfarcten en sterfte in het jaar na de operatie.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail