Kunst in het UMC Utrecht

Aanvrager: Drs. Jona van Zetten, kunstconservator UMC Utrecht

Kunst doet iets met mensen. Het kan verrassen, inspireren, troosten, afleiden. Dat geldt zowel voor patiënten als bezoekers en medewerkers van UMC Utrecht. De kunstwerken in het UMC zijn geselecteerd om het gevoel van welbevinden van al deze groepen te verhogen.

Project gerealiseerd beeld-website_4.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 18.325,-
Gerealiseerd in 2011

Een galerie heeft een aantal kunstwerken gedoneerd aan het UMC Utrecht met als doel het welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers te verhogen. Deze donatie in natura is notarieel vastgelegd en wordt verspreid over tien jaar.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail