Laser endomicroscopie

Aanvrager: Prof.dr. Peter Siersema, divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, afdeling MDL-ziekten

Confocale laser endomicroscopie is een techniek waarbij zonder biopt afwijkend weefsel beoordeeld kan worden. Met 'confocale laser endomicroscopie' zou direct tijdens de endoscopie microscopisch onderzoek kunnen worden verricht van gevonden afwijkingen. Direct tijdens dezelfde endoscopie kan dan, zonder dat een biopt door een patholoog beoordeeld hoeft te worden, vastgesteld worden of een afwijking behandeld dient worden en vervolgens kan die therapie ook gegeven worden.

Project gerealiseerd beeld-siersema.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 40.000,-
Gerealiseerd in 2011

Update project (juli 2014)

In 2011 werd dit project gerealiseerd. Het huidige onderzoek wordt verricht door Tim Belderbos, promovendus van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, onder leiding van professor en afdelingshoofd Peter Siersema.

Resultaten

In het afgelopen jaar is de studie ver gevorderd. Inmiddels zijn met de endomicroscoop beelden gemaakt en geïnterpreteerd van meer dan 50 poliepen. De resultaten geven aan dat de techniek geschikt is voor het stellen van de microscopische diagnose tijdens coloscopie. Echter, omdat het soms erg lastig is om goede beelden te maken, zal in die gevallen altijd onderzoek door de patholoog nodig blijven. Daarnaast is de techniek nog niet uitgebreid voorhanden en bovendien kostbaar. Dat maakt dat voor het beoordelen van kleine darmpoliepjes waarschijnlijk niet op grote schaal zal over worden gegaan op deze techniek, ook al omdat het weghalen van deze poliepjes relatief eenvoudig is. Omdat het herkennen van patronen, en daarmee de diagnosestelling, op basis van de beelden wel goed mogelijk is, lijkt de weg open voor gebruik bij een van de twee andere bovenbeschreven toepassingen. Endomicroscopie van afwijkingen in het colon is volgens ons op basis van de voorlopige studieresultaten dus een veelbelovende techniek.

Concluderend geven de resultaten van deze studie aan dat endomicroscopie voor poliepen in het colon succesvol kan worden gebruikt. Aanvullend bewijs uit nieuwe studies voor overeenkomstige toepassingen is nodig om endomicroscopie te introduceren in de dagelijkse praktijk.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail