Onderzoek naar zwangere vrouwen met diabetes

Aanvrager: Prof. dr. A. Franx, Hoogleraar Obstetrie UMC Utrecht

Zwangerschap en suikerziekte (diabetes mellitus) is een veel voorkomende combinatie. Jaarlijks worden 800 vrouwen met diabetes zwanger. Ondanks de toegenomen kennis en verbeterde behandelmethoden. blijft de kans op complicaties bij moeder en het kind nog erg groot. Zo is bijna de helft van de kinderen van diabetespatiënten te zwaar wat ernstige problemen kan geven tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en ook na de geboorte. Gelukkig ligt een mogelijke oplossing voor handen die ervoor zorgt dat de toekomst van zwangere diabetespatiënten er positiever uitziet: de continue glucose monitor. Vrienden UMC vraagt uw steun voor een onderzoek naar deze vooruitstrevende behandelmethode. 

Project gerealiseerd 4609491024225ec7884fo.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 306.410,-
Gerealiseerd in 2013

Update project (juli 2014)

In 2013 werd dit project gerealiseerd. Het beschikbare geld werd besteed aan aan de salariskosten voor de promovendus Daphne Voormolen – van Munster (speerpunt Circulatory health, UMC Utrecht). Haar vraagstelling van het onderzoek was: 'Verbetert het aanvullend gebruik van de continue glucose monitor de zwangerschapsuitkomst van vrouwen met diabetes tijdens de zwangerschap?'. Het doel van het onderzoek was evalueren of de zwangerschapsuitkomst van vrouwen met (type 1, 2 of zwangerschaps-) diabetes verbeterd zou kunnen worden door toepassing van de continue glucose monitor. 

De studie werd uitgevoerd binnen het Nederlands verloskundig onderzoeks Consortium. Tevens zijn er contacten gelegd met 2 internationale onderzoeksgroepen (Engeland en Denemarken) welke vergelijkbare onderzoeken hebben verricht. De studie loopt in 22 Nederlandse ziekenhuizen. De huidige stand van zaken is dat er op dit moment 199 patiënten zijn geïncludeerd, van de 300 die totaal nodig zijn. Er is grote awareness en betrokkenheid gecreëerd onder gynaecologen en internisten in het land en daarmee is er heden genoeg draagkracht om de studie tot een goed einde te brengen. Inmiddels is heeft de 150ste studie-patiënte de studie doorlopen. De data van deze 150 patiënten zijn reeds verzameld en op dit moment wordt de interim analyse verricht. 2/3 van het beoogde aantal inclusies zijn bereikt en de data is verzameld ingestuurd voor de interim analyse. Daarnaast is er veel gedaan aan het creëren van een goed draagvlak voor de studie.


Informatie project (2011)

Een te hoog geboortegewicht (macrosomie) gaat gepaard met grote risico’s, zoals plotseling overlijden van een kind, een grotere kans op een keizersnede, ernstig letsel van een kind en op latere kinderleeftijd een grotere kans op overgewicht en diabetes.  De mogelijke oorzaak van het ontstaan van macrosomie heeft te maken met wisselende suikerwaarden. Deze waarden zijn moeilijk te meten met de huidige meetmethode: enkele vingerprikken per dag ter controle van bloedsuikers. Tevens is prikken belastend, zeker voor de patiënten met zwangerschapsdiabetes die niet gewend zijn te prikken.

Urgentie evaluatieonderzoek naar continue glucosemonitoring

Sinds enige tijd kunnen medici in het UMC Utrecht gebruik maken van een nieuwe methode: de continue glucose monitor. Deze monitor meet de bloedsuiker de hele dag door, hiermee kan de specialist de insulinebehandeling optimaliseren om zo mogelijk de kans op complicaties te verminderen.  

Wat is continue glucosemonitoring?

Tijdens de continue glucosemonitoring wordt een kleine sensor (9 mm lang) onder de huid bevestigd die elke 10 seconden bloedsuikerwaardes meet. De monitor slaat deze metingen op zodat deze achteraf beoordeeld kunnen worden. Op deze manier kunnen de bloedsuikerwaarden preciezer in kaart worden gebracht en wordt insulinebehandeling een stuk gemakkelijker gemaakt. Het belangrijkste is dat hiermee het aantal geboren kinderen met overgewicht in de toekomst verlaagd kan worden. Maar voordat definitief wordt overgegaan op deze behandelmethode moet dit effect eerst geëvalueerd worden in een een pilotonderzoek.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

300 Zwangere vrouwen met diabetes type 1 of 2 of met een zwangerschapsdiabetes, die behandeld worden met insuline doen mee aan dit onderzoek. De monitor zal elke zes weken 5 tot 7 dagen gedragen worden. Doel van het onderzoek is om te kijken naar het verschil in het aantal kinderen met overgewicht tussen de ene groep zwangere vrouwen die behandeld worden met continue glucose monitor en de andere groep die behandeld wordt aan de hand van de standaard methode (controlegroep). Tevens wordt gekeken naar andere zwangerschapscomplicaties. De kosten van dit project bedragen €306.410,-, waarvan ruim 250.000 euro door ZonMW wordt gesubsidieerd.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail