Ontstekingsreactie op botgenezing

Aanvrager: Dr. Taco Blokhuis, divisie Heelkundige Specialismen

Botbreuken van patiënten die door een ernstig ongeluk meerdere letsels tegelijkertijd hebben opgelopen, genezen gemiddeld trager dan botbreuken bij patiënten zonder bijkomend letsel. Dit probleem treft jaarlijks circa 2.500 polytrauma patiënten. Daarnaast is het percentage breuken dat na 9 maanden nog niet is genezen ook aanzienlijk hoger bij patiënten die meerdere letsels hebben opgelopen. Deze verstoring van de botgenezing heeft niet alleen een negatief effect op de kwaliteit van leven van patiënten, maar brengt ook hoge kosten voor de zorg met zich mee.

Project gerealiseerd Project Blokhuis.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 0,-
Gerealiseerd in

Met dit onderzoeksproject willen wij het mechanisme achter de verstoring van botgenezing na een ernstig ongeluk proberen te verhelderen, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van therapie die botgenezing bij deze patiënten kan versnellen.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail