Een bloedtest voor het detecteren van oogkaskanker

Aanvrager: Dr. Rachel Kalmann, oogarts & Prof.dr. Joke de Boer, hoogleraar oogheelkunde UMC Utrecht

Oogkaskanker is een potentieel dodelijke ziekte, daarom is een vroege diagnose van essentieel belang. In de praktijk is het voor de oogarts niet duidelijk of er sprake is van oogkas kanker of een (minder ernstige) oogkas-ontsteking. Het zijn aandoeningen die klinisch moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De diagnose wordt momenteel gesteld door het afnemen van een hapje (biopt) uit de oogkas. Helaas is dit door de ligging in de oogkas soms niet mogelijk en kunnen complicaties ontstaan zoals scheelzien of blindheid door bloedingen. Tevens is de uitslag bij een deel van de biopten niet altijd duidelijk.

Project gerealiseerd iStock 000005733150Large

Meer informatie

Totale opbrengst: € 240.000,-
Gerealiseerd in 2017

Vanuit de patiënt en de oogartsen is er een dringende vraag naar een nauwkeurige test met een betere voorspellende waarde: een zogenaamde bloedtest. In dit onderzoek van vier jaar wordt deze bloedtest uitgewerkt en onderzocht.

Het doel en de beoogde impact van dit onderzoek is om een bloedtest te ontwikkelen door specifieke factoren te detecteren in bloed van patiënten. Met deze metingen kijken we naar processen in bloedcellen, genetische oorzaken van deze aandoeningen, maar ook naar factoren die processen in de cel beïnvloeden. Door de verschillende metingen in het bloed te combineren kunnen we een nauwkeurige test maken waardoor we een beter beeld kunnen krijgen van welke ziekte er speelt. Hiermee kan een behandeling eerder gestart worden en kan het gebruik van risicovolle biopten worden verminderd.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail