Pendeldienst voor patiënten en bezoekers UMC Utrecht

Aanvrager: Sandra Griffioen, manager facilitaire diensten

De afstand tussen de parkeergarage en de hoofdingang is relatief lang. Voor patiënten en bezoekers die slecht ter been of slechtziend zijn is de traverse dan ook een hele uitdaging. Als extra service pendelt een elektrisch busje heen en weer tussen de hoofdingang en de entree van parkeergarage. Patiënten maken volop gebruik van het elektrische busje en zijn enthousiast over deze extra service. Vrienden UMC Utrecht maakt het mogelijk dat ook in 2017 de pendeldienst wordt aangeboden. 

Project gerealiseerd pendeldienstDSC 0135 klein

Meer informatie

Totale opbrengst: € 50.000,-
Gerealiseerd in 2016

Verbeteren bereikbaarheid

Momenteel vinden in en rondom het UMC Utrecht veel (bouw)werkzaamheden plaats. Veel afdelingen zijn door een lange loopafstand en/of omleidingen momenteel lastiger te bereiken.  De inzet van de pendelservice op de Traverse betreft een pilot en een eerste stap om de bereikbaarheid te verbeteren. Uit de eerste evaluatie blijkt dat patiënten/bezoekers deze service als meerwaarde zien en tevreden zijn over de dienstverlening. Daarom wordt deze service met een jaar verlengd, gefinancierd door Vrienden UMC Utrecht.

De pendelbus rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. In de pendelbus passen drie personen. 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail