Moedersterfte door zwangerschapsvergiftiging voorkomen in Ghana

Aanvrager: Prof. dr. Rick Grobbee, hoogleraar, divisie Julius Centrum Gezondheidswetenschappen

Ieder jaar sterven wereldwijd 350.000 vrouwen tijdens of na de zwangerschap en bevalling, waarvan de meeste in ontwikkelingslanden. 50.000 van deze vrouwen sterven door hoge bloeddruk-gerelateerde aandoeningen. Hieronder vallen zwangerschapshypertensie en  zwangerschapsvergiftiging, al dan niet in combinatie met epileptische aanvallen en multi-orgaan falen.

Click here for information in English

Project gerealiseerd Zwangere-vrouwen-in-Ghana.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 30.347,-
Gerealiseerd in 2013

Update project (juli 2014)

Bekijk onderstaande video over de voortgang van het project. Deze informatievideo is gemaakt voor potentiële deelnemers aan de trial.

Informatie project (2013)

Doel van dit onderzoek is een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en zwangerschapsvergiftiging te voorkomen door een combinatiepil te geven: een ‘polypil’. De samenstelling van de polypil zal zijn: aspirine, calcium, foliumzuur en vitamine B12. Deze hebben allemaal afzonderlijk de eigenschap om hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en zwangerschapsvergiftiging te voorkomen, maar zijn nog niet eerder tegelijkertijd gegeven of onderzocht.

Het onderzoek zal in Ghana worden uitgevoerd. Het vinden van manieren om moedersterfte in Ghana te voorkomen, is belangrijk: 1 op de 66 vrouwen sterft gedurende de zwangerschap, bevalling of in de eerste 42 dagen na geboorte. Recent is in een succesvolle samenwerking tussen het UMC Utrecht en de Ghana Health Services een manier ontwikkeld om het risico op hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap te voorspellen waardoor de polypil voorgeschreven kan worden aan vrouwen met een verhoogd risico.

Lees ook het artikel 'Combinatiepil stimuleert medicatietrouw' op Umcutrecht.nl (3 september 2013). Uit internationaal onderzoek blijkt dat patiënten veel eerder geneigd medicijnen ter preventie van hart- en vaatziekten in te nemen wanneer die worden gecombineerd in één pil.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail