Schildklierkanker

Aanvrager: Dr. Menno Vriens, divisie Heelkundige Specialismen, afdeling Heelkunde

Het aantal nieuwe gevallen van schildklierkanker is over de afgelopen 30 jaar wereldwijd verdubbeld. Bij jonge mensen, tussen de 15 en 39 jaar, is schildklierkanker de op vier na meest voorkomende vorm van kanker. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een verwijscentrum voor de behandeling van deze vorm van kanker en er worden hier jaarlijks 50 patiënten met schildklierkanker geopereerd.

Project gerealiseerd Schildklier.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 47.705,-
Gerealiseerd in 2013

Update project (december 2014)

Het onderzoek is van start gegaan en de eerste resultaten zijn bekend. De focus is komen te liggen op patiënten met het medullair schildkliercarcinoom, een zeldzaam type schildklierkanker welke in 25% van de gevallen voorkomt in het kader van een erfelijke aandoening.

Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat patiënten die weefselshypoxie-gerelateerde (zuurstofarme) factoren tot expressie brengen een slechtere prognose hebben. Deze kennis kan de behandelaars helpen met het stellen van de indicatie voor aanvullende therapie. De onderzoekers hopen deze factoren ook als aangrijppunt voor aanvullende therapie te kunnen gebruiken, hetgeen onderwerp is van volgend onderzoek. Hier hopen ze spoedig mee te kunnen beginnen. 


Informatie project (2012)

Vijf procent van de Nederlandse bevolking heeft een knobbel in zijn of haar schildklier.  Deze knobbel kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Echografie met punctie is het onderzoek om achter de diagnose schildklierkanker te komen. Echter, in 30% van de puncties kan geen diagnose worden gesteld. Een diagnostische operatie is dan nodig. ‘Slechts’ in 10% van deze operaties is de uiteindelijke diagnose schildklierkanker. In dergelijke gevallen dient de patiënt opnieuw geopereerd te worden om de andere schildklierhelft alsnog te verwijderen (omdat daar dan ook kanker in aanwezig kan zijn).

Daarom wil het UMC Utrecht onderzoek doen naar indicatoren (biomarkers) voor schildklierkanker. Wanneer namelijk uit de punctie al bepaald kan worden of het wel of niet om schildklierkanker gaat, dan kan de diagnostische operatie achterwege blijven en/of direct de gehele schildklier worden verwijderd.

MicroRNA is een potentiële biomarker voor schildklierkanker. Deze kleine moleculen spelen een cruciale rol bij de regulatie tumorgenen. Het doel van dit onderzoek is om op basis van deze biomarker te kunnen voorspellen of het kanker betreft. Dit zou een groot aantal patiënten een onnodige operatie kunnen besparen.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail