Seniorvriendelijke kamers Spoedeisende Hulp

Aanvrager: Drs. Diny van Harten, beleidsmedewerker Geriatrie

Het aantal ouderen op de spoedeisende hulp (SEH) groeit explosief door de vergrijzing en verandering van zorgbeleid in Nederland. Om de zorg op de SEH beter te laten aansluiten bij deze groep is binnen het UMC Utrecht het project ‘Kwetsbare ouderen op de SEH’ gestart. Een onderdeel van dit project is het verbeteren van de fysieke omgeving. Dat kan door o.a. voldoende comfort, rust, ruimte en mobiliteitshulpmiddelen te bieden. Daarmee wordt functieverlies voorkomen en de veiligheid van kwetsbare ouderen in een acute setting ondersteunt. Helpt u mee?

Project gerealiseerd IMG 4045

Meer informatie

Totale opbrengst: € 2.250,-
Gerealiseerd in 2017

Jaarlijks brengen ongeveer 4.000 ouderen een bezoek aan de SEH van het UMC Utrecht, een uniek concept gespecialiseerd in hoog complexe en acute zorg dat vraagt om snelle triage (beoordelen met hoeveel spoed een patiënt onderzocht en behandeld moet worden) en diagnostiek. De omgeving van de SEH is hier volledig op ingericht. Snelle triage en diagnostiek is een uitdaging bij oudere patiënten door de aanwezigheid van multiproblematiek, zoals atypische presentatie, polyfarmacie en cognitieve en/ of mobiliteitsproblemen.

Verbeteren van de fysieke omgeving

De speciale behoeften van ouderen die voortkomen uit hun functionele, psychische en sociale situatie sluiten momenteel weinig aan bij de fysieke omgeving en organisatie van zorg van een spoedeisende hulp. Deze fysieke omgeving zou moeten bestaan uit voldoende comfort, rust en ruimte, aanwezigheid van mobiliteitshulpmiddelen, gebruik van lichte kleuren, voldoende oriënterende maatregelen, gebruik van opvallende en leesbare pictogrammen, letters en cijfers. Een seniorvriendelijke kamer verlaagd het valrisico en delierrisico, stimuleert de fysieke activiteit waardoor functieverlies kan worden voorkomen en ondersteunt de veiligheid van de kwetsbare oudere in een acute setting.

Help mee seniorvriendelijke kamers te realiseren

Door de realisatie van drie seniorvriendelijke kamers wordt de beschikbaarheid van een dergelijke kamer voor een kwetsbare oudere gegarandeerd. Deze kamers zijn afgestemd op de behoeften van kwetsbare ouderen, maar zeker ook geschikt voor andere patiënten op de spoedeisende hulp. 

Met dank aan de UMC Utrecht Estafette 2016 wordt dit project gerealiseerd.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail