SPARTAN RX machine

Aanvrager: Prof.dr. Pieter Doevendans, dr. Folkert Asselbergs, divisie Hart & Longen

Jaarlijks komen 25.000 mensen in Nederland met een hartinfarct in het ziekenhuis te liggen. Het UMC Utrecht gaat starten met een onderzoek naar de beste behandeling van hartinfarcten. Alle patiënten met een hartinfarct die een dotterbehandeling krijgen, worden standaard behandeld met bloedverdunners. Om te bepalen welk medicijn het beste is voor de patiënt, moet de arts weten wat de genvariatie is. Uniek aan dit onderzoek is dat wordt gewerkt met een nieuwe genetische testmethode via de innovatieve Spartan RX machine. Hiermee kan binnen een uur worden bepaald welk gen iemand heeft. Dit is een belangrijke tijdswinst. Want hierdoor kan al tijdens de dotterbehandeling in de operatiekamer het medicijngebruik worden bepaald.

Project gerealiseerd SpartanRX.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 13.905,76
Gerealiseerd in 2012

De aanschaf van SPARTAN RX machine zal worden ingezet in onderzoek naar patiënten met een hartinfarct.

In dit onderzoek (N=400) wordt genetische variatie gemeten met behulp van de SPARTAN RX machine. Slijmvlies uit de wang zal worden afgenomen bij patiënten. Tot nu was het niet mogelijk om de uitslag binnen 24 uur beschikbaar te hebben, maar met deze nieuwe apparatuur is het dus mogelijk om de genetische variatie op de operatiekamer te bepalen en direct medisch beleid op aan te passen. Het UMC Utrecht zal de eerste zijn in Nederland die deze testmethode zal testen in de klinische praktijk.

Patiënten met een hartinfarct worden behandeld met aspirine en clopidogrel, ook wel bloedverdunners. Recent is ontdekt dat het effect van clopidogrel afhankelijk is van erfelijke (genetisch) aanleg. Er wordt geschat dat zo’n 20-30% van alle mensen een variant van een “gen” (bepaald stuk erfelijk materiaal, DNA) draagt, waardoor clopidogrel mogelijk minder effectief is. Er is echter nog onduidelijkheid over de optimale behandeling voor deze patiënten. Er bestaan wel aanwijzingen in de medische literatuur dat een ander plaatjesremmend medicijn, namelijk Prasugrel (Efient®), beter zou werken. In deze studie dat in 2012 is gestart wordt onderzocht of het aanpassen van de medicatie op basis van erfelijke informatie een betere uitkomst geeft.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail