Draag bij aan innovatief onderzoek naar nierontwikkeling uit stamcellen

Aanvrager: Prof. dr. Marianne Verhaar en prof. dr. Niels Geijsen

Meer dan één miljoen Nederlanders hebben een beginnende vorm van nierschade. Dit geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en kan leiden tot verlies van nierfunctie. Als de nieren niet of nauwelijks meer werken is niertransplantatie de beste behandeloptie. Helaas is er een ernstig tekort aan donornieren. Marianne Verhaar, hoogleraar Experimentele Nefrologie, en Niels Geijsen, hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde, doen innovatief onderzoek om in de toekomst met stamcellen nieren te maken.

Project gerealiseerd 6C18339825DBADA45138D3FDE9976kopie.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 254.857,-
Gerealiseerd in 2013

Over Regeneratieve Geneeskunde en stamcellen

De toepassing van de Regeneratieve Geneeskunde (de geneeskunde die zich bezig met de vervanging van cellen, weefsels en organen) komt steeds dichterbij. Dit houdt in dat weefsel kan worden gekweekt uit eigen stamcellen dat beschadigd weefsel in het lichaam kan vervangen. De stamcel is de voorloper van alle bloed- of weefselcellen. Een stamcel is een cel die in staat is om in een ander celtype te veranderen. De cel kan simpel gezegd nog alle kanten op. Het UMC Utrecht met het Hubrecht Instituut behoort tot de wereldtop op het gebied van stamcelonderzoek.

Over de iPS-methode

De Nobelprijs voor Geneeskunde viel in 2012 op de ontdekking van een nieuw type stamcel, de ‘induced pluripotent stem cell’ of ‘iPS cel’. Dit is een stamcel die in het laboratorium wordt gemaakt uit simpele huidcellen van een patiënt. iPS stamcellen hebben de unieke eigenschap dat ze alle verschillende celtypen in ons lichaam kunnen vormen. Bijvoorbeeld een spiercel, zenuwcel of bloedcel. In de toekomst zullen deze cellen voor een enorme medische vooruitgang zorgen, want ze zullen worden gebruikt voor het vervangen van beschadigde weefsels in ons lichaam. Deze stamcellen zijn lichaamseigen cellen, waardoor er geen afstotingsreactie wordt gegeven zodra ze worden teruggeplaatst in het lichaam. 

Steun innovatief toponderzoek

Professor Marianne Verhaar, expert op het gebied van nieraandoeningen, en professor Niels Geijsen, specialist in het vervaardigen van iPS cellen, werken samen in dit innovatieve project om de toepassing van iPS cellen bij nieraandoeningen te onderzoeken. De samenwerking moet tot dierexperimenteel toponderzoek leiden. Met uiteindelijk doel om de 'stamcel-technologie' door te vertalen naar een nieuwe behandeling van patiënten met nier- en vaatziekten. Voor dit vierjarig onderzoeksproject is naast steun van de Nierstichting aanvullende financiering van ruim 250.000 euro benodigd. U kunt dit toponderzoek steunen en daarmee bijdragen aan de innovatieve mogelijkheden van stamcellen en zo de weg naar de patiënt versnellen.

Video

Bekijk hier een filmpje van prof.dr. Marianne Verhaar, hoogleraar Experimentele nefrologie over nieraandoeningen en stamcellen.

[YouTube id=rqYm5TmYlDg width=475 height=315] [/YouTube]

Artikel

Lees voor de meest recente ontwikkelingen op het gebied van stamcellen dit artikel op Volkskrant.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail