Opsporen van voorloperstadia van borstkanker

Aanvrager: Prof.dr. Paul van Diest, Divisie Laboratoria en Apotheek, afdeling Pathologie

Borstkanker is met ruim 13.000 nieuwe gevallen per jaar de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Alhoewel de overleving van borstkanker sterk is verbeterd, overlijdt uiteindelijk nog ongeveer een kwart van de patiënten aan de ziekte. De beste benadering is dan ook om te proberen het ontstaan van borstkanker te voorkomen.

Project gerealiseerd Tepelvocht studie.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 150.000,-
Gerealiseerd in 2013

Update project (april 2015)

In oktober 2014 is gestart met de inclusie van patiënten in deze studie. Inmiddels zijn 8 patiënten onderzocht met autofluorescentie ductoscopie. De inclusie loopt dus goed. De voorlopige resultaten in deze patiënten laten zien dat het technisch mogelijk is ductoscopie en autofluorescentie ductoscopie te verrichten in zowel borstkanker patiënten als in hoog risico vrouwen, met een succespercentage van 88%.

Bovendien is autofluorescentie succesvol in het identificeren van ductale hyperplasie en apocriene metaplasie, voorloperstadia die onder gewoon licht en met conventionele beeldvorming niet zichtbaar waren.

Ook werd een speciale ductoscopische markeringstechniek ontwikkeld waardoor de patholoog de exacte locatie van de ductoscopie na de operatie goed kon terugvinden.

De behandeling via de ductoscoop middels laser-ablatie is inmiddels ook onderzocht en veelbelovend gebleken. Hiermee hebben wij vrouwen met klachten van pathologische tepeluitvloed succesvol kunnen behandelen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Update project (juni 2014)

Doelstelling was het antwoord op de vraag of we met autofluorescentie ductoscopie voorloperlaesies van borstkanker kunnen vinden die onder gewoon licht niet zichtbaar zijn. Door het onderzoeken van voorloperstadia met ductoscopie hopen we een manier te vinden om borstkanker vroegtijdig op te sporen, waardoor de ziekte eerder en beter te behandelen is.

Het afgelopen jaar is er een arts-onderzoeker aangesteld en is de autofluorescentie apparatuur aangeschaft, in werking gebracht en gekoppeld aan de ductoscopie apparatuur.

Er is technische goedkeuring verkregen om deze apparatuur op studie-patiënten te gebruiken. Het onderzoeksprotocol is geschreven en recent goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsings Commissie en de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Hierdoor konden wij recent gestart met de selectie van patiënten die geschikt zijn voor inclusie in deze studie.

Om dit project tot een goed einde te brengen zullen wij 30 vrouwen met hoog risico op borstkanker en 30 vrouwen met bewezen borstkanker onderzoeken middels autofluorescentie ductoscopie. De inclusie is recent gestart.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ductoscopie is een nieuwe techniek waarmee de melkgangen van de borst via de tepel kunnen worden geinspecteerd. Dit gebeurt in het UMC Utrecht (als enige centrum in Nederland) al enige tijd bij vrouwen met spontane tepelvloed. Door deze techniek is het mogelijk geworden om voorloperstadia van borstkanker heel gericht op te sporen, op een moment dat ze via beeldvormende technieken zoals mammografie en MRI nog niet zichtbaar zijn. Verder is het mogelijk deze voorloper-stadia via de ductoscoop te behandelen, zodat een operatie niet meer nodig is.

De kleinste en vroegste voorloperstadia zijn met het blote oog echter niet goed zichtbaar, maar tonen wel een afwijkend beeld onder fluorescent licht (“autofluorescentie”). Tot voor kort was er echter geen mogelijkheid om deze fluorsecentie techniek toe te passen via de ductoscoop. Recent is dit echter ontwikkeld binnen een internationaal consortium, in samenwerking met het bedrijf dat de ductoscoop op de markt brengt.

Het UMC Utrecht wil deze fluorescentie lichtbron aanschaffen om de autofluorescentie techniek te gaan toepassen bij vrouwen met een hoog risico op borstkanker. We verwachten daarmee vroege voorloperstadia van borstkanker te kunnen opsporen en zelfs te behandelen door ze met een laser via de ductoscoop weg te branden. Hiermee hopen we het ontstaan van borstkanker te kunnen voorkomen, zonder dat nog een operatie nodig is!

Dit project betreft een nieuwe techniek die eerst verder onderzoek en validatie behoeft in een onderzoeksproject. Als dit onderzoek succesvol is, kunnen we de techniek toepassen in de reguliere zorg. En dus héél veel vrouwen tijdig behandelen.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail