Meer kansen voor ALS-patiënten: TRICALS

Aanvrager: Prof.dr. Leonard van den Berg (hoogleraar Experimentele neurologie)

Stel je krijgt te horen dat je de ziekte ALS hebt. Een vreselijke boodschap want ALS is een dodelijke ziekte met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. In Nederland hebben ongeveer 1.500 mensen ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). De ziekte kan bij iedere volwassene optreden. ALS is een ziekte van de motorische zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg die zorgen voor de aansturing van de spieren. Doordat de spieren geen boodschappen meer vanuit de hersenen ontvangen worden de spieren steeds zwakker en vallen ze op den duur uit. ALS is een genadeloze ziekte.

Er is meer experimenteel medicijnonderzoek nodig (trials) om sneller een medicijn te vinden die de prognose en het beloop van de ziekte verbetert en ALS patiënten hoop te bieden. TRICALS - Treatment Research Institute for the Cure of ALS - is daar een oplossing voor. Geef uw steun aan TRICALS om meer kansen te bieden voor ALS-patiënten?

Project gerealiseerd Foto.png

Meer informatie

Totale opbrengst: € 225.441,-
Gerealiseerd in 2017

Wetenschappelijk onderzoek ALS Centrum Nederland

Het ALS Centrum Nederland is het expertisecentrum voor de ziekte ALS. Met als doel om de diagnostiek, zorg en behandeling voor mensen met ALS te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek richt zich op de zoektocht naar behandelingen die het ziekteproces kunnen vertragen of zelfs stoppen. Patiënten hebben geen tijd te verliezen en zijn bereid – ook in experimentele vorm – mee te doen aan onderzoek. Voor zichzelf en voor volgende generaties ALS-patiënten.

Filmpje over de mechanismen de ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van zenuwbanen en die leiden tot neurologische aandoeningen zoals ALS.

TRICALS: kansrijke behandelingen sneller mogelijk

Om de kans op nieuwe behandelingen te versnellen is op initiatief van ALS Centrum Nederland een internationaal innovatief platform in het leven geroepen: TRICALS, voluit het Treatment Research Institute for the Cure of ALS. TRICALS verbindt mensen met ALS overal ter wereld met ALS centra in academische ziekenhuizen en de farmaceutische industrie. ALS-patiënten kunnen zich online inschrijven als geïnteresseerde voor nieuw geneesmiddelenonderzoek op http://www.tricals.org. Zo kunnen farmaceutische bedrijven snel patiënten vinden voor nieuwe studies. En doordat het onderzoek verloopt via gespecialiseerde ALS Centra, kunnen studies snel en efficiënt worden gestart.

In Nederland hebben meer dan 400 patiënten zich aangemeld bij TRICALS. Deze patiënten worden benaderd voor lopende medicijnonderzoeken bij ALS Centrum Nederland. TRICALS is inmiddels ook beschikbaar voor patiënten in Ierland, Italië, Zwitserland en Frankrijk en de functionaliteit van TRICALS in deze landen wordt op dit moment uitgebouwd. 

Help mee en steun dit project!

Om TRICALS internationaal een succes te laten zijn vragen wij uw steun. Steun voor technische doorontwikkeling van het platform en continuïteit via een aan te stellen onderzoekscoördinator. Door TRICALS te steunen kan in de toekomst meer onderzoek worden verricht naar de behandeling van de ziekte ALS en zal men steeds meer te weten komen over het vertragen of zelfs stoppen van het ziekteproces. Steun TRICALS en doneer nu!

In de media

Artikel: 'Wat we weten van de ziekte ALS en wat nog niet'

Persbericht: 'ALS Centrum neemt de uitdaging aan'

Dankzij de IceBucketChallenge en andere acties is er meer onderzoek mogelijk naar de oorzaak van ALS.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail