Vermoeidheid na hersenletsel. Wat nu?

Aanvrager: Professor Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde & medisch hoofd Neurorevalidatie

Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten na hersenletsel; ongeveer de helft van alle patiënten krijgt er in meer of mindere mate mee te maken. Na hersenletsel raken mensen sneller en ernstiger vermoeid. Ook hebben ze langere tijd nodig om te herstellen na activiteit. Vaak ervaren mensen pas langere tijd na het hersenletsel wat de impact is van deze vermoeidheid in het dagelijks leven. Aan de vermoeidheid zelf is vaak niets te doen, maar wat wel helpt is het beter begrijpen wat er aan de hand is en er mee leren omgaan.

Project gerealiseerd plannen-web.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 24.050,-
Gerealiseerd in 2016

Een aantal jaar geleden is door het UMC Utrecht (samen met UMC Maastricht) het succesvolle behandelprogramma Niet Rennen maar Plannen ontwikkeld: dit is een face to face training voor patiënten over het omgaan met cognitieve problemen. In het UMC Utrecht Hersencentrum volgen jaarlijks zo’n 100 patiënten deze training. Het behandelprogramma bestaat uit een informatiemodule over de oorzaken en gevolgen van hersenletsel en vier trainingsmodules. Het meest gebruikt zijn de informatiemodule en de trainingsmodule gericht op het omgaan met vermoeidheid in het dagelijks leven. Uit evaluatie blijkt dat zowel patiënten als behandelaars vinden dat de training goed aansluit bij de praktijk.

Wat willen we bereiken

Doel van dit project is het omzetten van het behandelprogramma Niet Rennen maar Plannen in een blended care programma (combinatie van e-learning voor de patiënt met 1 tot 3 ontmoetingen met een behandelaar). In eerste instantie gericht op de meest gebruikte modules (de informatiemodule en de module over het omgaan met vermoeidheid in het dagelijks leven). De reden dat we de face to face training willen omzetten in dit nieuwe programma is dat het zo voor de patiënt mogelijk wordt om de training deels thuis in zijn eigen tempo te doen, eventueel samen met familie. Het scheelt de patiënt reis- en wachttijd en dat is zeker bij deze groep van belang omdat die snel en vaak moe en overprikkeld is.

Vrienden UMC Utrecht zet zich in om de laatste 10.000 euro te verkrijgen zodat dit project van start kan.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail