Voedingsproblemen bij schisis

Aanvrager: Dr. Corstiaan Breugem, divisie Heelkundige Specialismen, afdeling Kinderheelkunde

Zorgverbetering voor voedingsproblemen bij kinderen met schisis.

Schisis is het Griekse woord voor breuk of spleet. In Nederland wordt onder schisis verstaan een (vorm) van lip, kaak of gehemelte spleet, vroeger ook wel aangeduid met de term hazenlip. In Nederland worden ongeveer één à twee op de 1.000 baby´s geboren met een schisis. Dit zijn ongeveer 350 kinderen per jaar.

Project gerealiseerd project Breugem.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 200.050,-
Gerealiseerd in 2015

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis worden jaarlijks 50-60 nieuwe schisis patiënten en hun ouders op het schisis spreekuur gezien. Voor veel ouders komt de geboorte van een kind met een aangeboren afwijking zoals een schisis totaal onverwacht. Als dan blijkt dat er ook problemen met de voeding ontstaan, is dit voor ouders een frustrerende ervaring met verdriet en onzekerheid.

Het doel van dit onderzoeksproject is om een richtlijn te ontwikkelen om de zorg ten aanzien van voedingsproblemen bij kinderen met schisis te verbeteren. Door middel van klinisch onderzoek, direct gericht op de begeleiding van deze kinderen en hun ouders, willen we meer inzicht krijgen in het voorkomen, de ernst en de juiste aanpak van deze voedingsproblemen. Daarnaast willen we een voorlichting DVD ontwikkelen om ouders ook thuis begeleiding te kunnen bieden.

In dit onderzoeksproject staat verbetering van zorg op de voorgrond, met direct oog voor de individuele patiënten en hun ouders. Het project heeft een sterk sociaal karakter; het wetenschappelijke onderzoek is direct gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met schisis en hun ouders.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail