Vroeggeboorte door vaatafwijkingen bij de moeder

Aanvrager: Dr. Martijn Oudijk, divisie Vrouw & Baby

Wereldwijd is vroeggeboorte de belangrijkste oorzaak van sterfte rondom de geboorte. Bij overleving worden, vooral bij ernstige vroeggeboorte onder de 32 weken zwangerschapsduur, vaak ernstige gezondheidsproblemen gezien. De oorzaak van vroeggeboorte is vaak onduidelijk, hoewel infectie een deel van de vroeggeboortes verklaart.

Project gerealiseerd Foto-site.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 12.166,-
Gerealiseerd in

Recent zijn echter enkele aanwijzingen dat vaatproblemen bij de aanleg van de moederkoek een rol zouden kunnen spelen bij vroeggeboorte. De veronderstelling is dat door vaatafwijkingen een vermindering van de doorbloeding van de moederkoek ontstaat. Als gevolg hiervan ontstaat schade aan bloedvaten in de moederkoek, waardoor te veel aan schadelijke stoffen wordt geproduceerd met vroegtijdige weeën als gevolg of aanzet geven tot het breken van de vliezen, waardoor de bevalling op gang komt. De studie zal plaatsvinden in samenwerking met het AMC en UMCG. Het UMCU Utrecht zal zich richten op doorbloedingsproblemen van de baarmoeder en de oorzaken hiervan. In totaal zullen 150 patiënten worden gevraagd te participeren in deze studie, verdeeld over de drie centra.

Indien de hypothese juist blijkt te zijn en vaatproblemen als belangrijke oorzaak van vroeggeboorte aanmerken, dan zal dit een nieuwe invalshoek zijn voor ontwikkeling van nieuwe strategieën om het aantal kinderen wat te vroeg geboren wordt, te verminderen.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail