Is AMH de verklaring voor het geslachtsverschil in hart- en vaatziekten?

Aanvrager: Prof. dr. ir. Yvonne T. van der Schouw, hoogleraar Epidemiologie van Chronische Ziekten

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak, bij zowel mannen als vrouwen. In Nederland overlijden elke dag 107 mensen aan hart- en vaatziekten en worden dagelijks 1.000 mensen opgenomen voor de behandeling ervan. Wij willen daarom een onderzoek starten naar de juiste manier om effectieve preventie van hart- en vaatziekten te realiseren bij mannen èn bij vrouwen. Onderzoek waarbij uw steun hard nodig is.

Project gerealiseerd Auscultatie-RGB300dpilandscape.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 3.010,-
Gerealiseerd in 2016

De onderzoeksgroep onder leiding van Yvonne van der Schouw denkt dat Anti-Müllerian Hormone (AMH) een mogelijke nieuwe kandidaat is voor het voorkómen en de behandeling van hart- en vaatziekten. Als zij in hun onderzoek bevestigen dat AMH een functie heeft in het ontstaan van hart- en vaatziekten, kunnen gerichte medicijnen ontwikkeld worden, en het aantal ziektegevallen door hart- en vaatziekten teruggedrongen worden.

Wat is AMH?

AMH is een stofje dat bij vrouwen door de eicellen in de eierstokken wordt aangemaakt totdat de eicelvoorraad is uitgeput, rond de overgang op een leeftijd van gemiddeld 50-51 jaar. Maar ook mannen maken AMH aan in de teelballen. In het hart en in de vaten zitten receptoren voor AMH. Dat wil zeggen dat AMH ontvangen kan worden door het hart en de vaten, en daardoor op die plek werkzaam kan zijn. Dit zou kunnen verklaren waarom vrouwen na de overgang een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben. Door het stoppen van de AMH productie bij het uitputten van de eicelvoorraad bij vrouwen na de overgang, is er geen AMH meer om met de AMH receptor te binden, waardoor het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen daardoor omhoog kunnen gaan. Ook bij mannen neemt de stof af met de leeftijd, maar veel meer geleidelijk dan bij vrouwen. Dit zou dus kunnen verklaren waarom bij vrouwen het risico langer laag blijft en na de menopauze sterk toeneemt, terwijl de toename in risico op hart- en vaatziekten bij mannen met de leeftijd meer geleidelijk verloopt. 

Waar ontstaat het?

Voordat AMH als medicijn ontwikkeld en getest kan worden, moeten we eerst weten hoe AMH precies het ontstaan van hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Om te beginnen willen we onderzoeken of AMH-spiegels in het bloed samenhangen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Ook willen we kijken of hogere AMH-spiegels gemeten bij mannen en vrouwen voor diagnose leidt tot een lager risico op hart- en vaatziekten later in het leven.

Nieuw onderzoek is noodzakelijk

Onderzoek naar de rol van AMH in hart- en vaatziekten is belangrijk. AMH is een potentiële nieuwe target voor geslachtsspecifieke behandeling van hart- en vaatziekten. Maar we hebben financiering nodig om dit onderzoek te kunnen starten. In dit onderzoek wordt in reeds opgeslagen materiaal de relatie tussen AMH in het bloed enerzijds en anderzijds het risico op hart- en vaatziekten bestudeerd. 

Verwachte resultaten

Wij verwachten dat lagere AMH-spiegels zullen samengaan met een hoger risico op coronaire hartziekten, beroertes en hartfalen. Mogelijk dat het wegvallen van AMH na de overgang reden is voor het hogere risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen na de overgang. En voor verschillen in leeftijdsspecifieke risico’s tussen mannen en vrouwen. Dit zullen we opschrijven in een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift en presenteren op wetenschappelijke congressen. Na dit onderzoek moet het beste middel worden gezocht om de AMH-receptor te blokkeren en moeten experimentele studies in dieren worden uitgevoerd om te bestuderen hoe AMH precies hart- en vaatziekten veroorzaken wanneer de AMH-receptor wordt geblokkeerd en of er geen bijwerkingen zijn in andere delen van het lichaam. Als dit allemaal positief is, kan het nieuwe medicijn worden onderzocht op zijn effectiviteit en bijwerkingen bij mensen om daarna preventief te worden voorgeschreven aan mannen en vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. 

Er wordt gebruik gemaakt van bestaande studies, waardoor de kosten laag zijn. De salariskosten voor de onderzoeker worden via andere projecten betaald. Dit project geeft onderzoekers de mogelijkheid om onderzoek te starten naar dit nieuwe mechanisme. Een cruciale eerste stap. Geef uw steun en doneer nu! 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail