Wereldwijde gezondheid verbeteren

Aanvrager: Hoogleraar Rick Grobbee & Universiteitshoofddocent Kerstin Klipstein-Grobusch

In onze Westerse wereld zijn goede gezondheidszorg en een hoge levensverwachting een gegeven. Dit is helaas niet het geval in veel ontwikkelingslanden. Terwijl Europeanen een levensverwachting hebben van rond de 80 jaar, leven Afrikaanse mensen gemiddeld 20 jaar korter. Gezondheidsverschillen tussen landen zijn onnodig. Zij kunnen en moeten worden teruggebracht om de gezondheid van mensen wereldwijd te verbeteren. Julius Global Health streeft naar het vinden van innovatieve oplossingen om dit doel te bereiken.

Julius-Global-health.jpeg
Doneer


  For english click here

 

Uw steun is noodzakelijk!

In welvarende landen zijn goede gezondheidszorg en een hoge levensverwachting bijna vanzelfsprekend. Helaas is dit niet het geval in veel ontwikkelingslanden, waar besmettelijke- en in toenemende mate niet-besmettelijke chronische ziekten een dagelijkse zorg zijn voor miljoenen mensen. Gezondheidsverschillen tussen landen zijn onnodig. Deze kunnen en moeten worden teruggebracht om de gezondheid van mensen wereldwijd te verbeteren.

Door samen te werken met lokale collega’s in Afrika en Azië streven wij bij Global Health, UMC Utrecht Julius Centrum, naar de beste innovatieve oplossingen voor wereldwijde gezondheid. Ons werk is gericht op het voorkomen van chronische ziekten en het verbeteren van de wereldwijde gezondheid.

Ghana

In Ghana komt moedersterfte 6 keer- en zuigelingensterfte 10 keer vaker voor dan in Nederland. Omdat bijna iedereen een mobiele telefoon heeft, doen wij onderzoek naar hoe verloskundigen en verpleegkundigen beter ondersteund kunnen worden bij (nood)situaties rondom de zwangerschap en bevalling door middel van tekstberichten (mHealth).

Zuid-Afrika

De meeste ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met het steeds vaker voorkomen van chronische ziekten terwijl infectieziekten niet afnemen. In Zuid-Afrika, richt ons onderzoek zich op het voorkomen en behandelen van HIV en de interactie met chronische aandoeningen. Ons doel is beter inzicht te krijgen in welke impact HIV heeft op de ontwikkeling van chronische ziekten en wat de rol is van sociale- en leefstijlfactoren voor het voorkomen van ziekten.

Indonesië

Jakarta is een zeer luchtvervuilde stad. Hier onderzoeken we blootstelling aan luchtvervuiling bij vrouwen tijdens de zwangerschap in relatie tot hun gezondheid en die van hun kinderen in de eerste levensjaren. We ondersteunen zwangere vrouwen om de acceptatie en toepassing van borstvoeding te verhogen. Zo draagt ons onderzoek bij aan een optimale gezondheid van het kind.

Singapore en Maleisië

In Singapore en Maleisië richt ons onderzoek zich op de etnische verschillen
in het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten na borstkanker. Het belang van dit onderwerp wordt benadrukt door de noodzaak om internationale richtlijnen voor borstkanker behandeling aan te passen
voor groepen vrouwen met een ongunstig cardiovasculair risicoprofiel.

Meer weten over Julius Global Health?

Bekijk de website van Julius Global Health of lees het tijdschrift.

Help mee om de gezondheid wereldwijd te verbeteren!

Wilt u de missie van Julius Global Health, om de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren, ondersteunen? Doneer direct aan onderzoek naar mondiale gezondheid. Elke donatie kan een verschil maken. We zijn dankbaar voor uw steun en vertrouwen!

Actueel

Onderzoekssubsidie voor moeder- en kindzorg in Ghana en Ethiopië

Met betere zorg voor zwangeren, pasgeboren baby’s en spoedeisende verloskunde valt in landen als Ghana en Ethiopië nog veel winst te behalen. Julius Global Health en het geboortecentrum van de divisie Vrouw & baby, beide onderdeel van het UMC Utrecht, dragen daaraan bij. Met twee subsidies van Share-Net International is hiervoor nu bijna 50.000 euro extra beschikbaar. De subsidie is een initiatief van Share-Net International, het Nederlandse Kennisnetwerk over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail