Steun iGeneTRAiN

Aanvrager: Professor Folkert Asselbergs

Welkom bij iGeneTRAiN (International Genetics & Translational Research in Transplantation Network)

Duizenden Nederlanders lijden aan terminale ziekten of aangeboren afwijkingen waarvoor orgaantransplantatie de enige beschikbare behandeling is. De vraag naar organen blijft stijgen door toename van het aantal patiënten met een chronische ziekte. Daarnaast blijft afstoting van getransplanteerde organen een probleem op lange termijn en hebben de medicijnen die afstoting moeten voorkomen veel bijwerkingen.

Onderzoekers binnen iGeneTRAiN zijn bezig om genen en specifieke varianten die afstoting veroorzaken te vinden en willen inzicht krijgen in de mechanismen die optreden bij afstotingen van een donororgaan. Het ultieme doel is om de verworven kennis te vertalen naar betere klinische zorg voor getransplanteerde patiënten.

iGeneTRAiN.jpg
Doneer

Deze introductievideo vertelt u alles over het iGeneTRAiN initiatief. “Het mooie is dat we gegevens hebben over het DNA van ontvangers én van donoren en dat we die nu in het groot met elkaar kunnen vergelijken. Dat is echt uniek.” zegt prof.dr. Folkert Asselbergs, hoogleraar cardiovasculaire genetica in het Hart- en vaatcentrum van het UMC Utrecht en één van de onderzoeksleiders van iGeneTRAiN. “Deze grote en diverse dataset geeft voldoende statistische power om genetische verbanden voor de belangrijkste klinische factoren na transplantatie te onderzoeken.”

Interview Folkert Asselbergs

Prof.dr. Folkert Asselbergs vertelt op NPO Radio 1 meer over de aanleiding van het onderzoek, resultaten, de onderzoeksgroep en crowdfunding.
Luister het interview op NPO Radio 1 terug (start 53:18-56:58) 

Doelen iGeneTRAiN

Steun iGeneTRAin

Helpt u mee om projecten binnen iGeneTRAiN op te zetten en uit te voeren?

Voor een donatie van 90 euro maakt u het mogelijk om genoom volledig te scannen van een enkele transplantatie ontvanger of een enkele donor scan. En voor 180 euro maakt u dit mogelijk voor zowel de ontvanger als donor.

iGeneTRAiN staat voor internationale samenwerking

Hieronder een wereldkaart met de samenwerkende instellingen. Voor meer informatie bezoek www.igenetrain.nl.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail