Steun het vrouwenhart

Aanvrager:

Hart- en vaatziekten zijn al jarenlang één van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Dagelijks sterven er in Nederland 57 vrouwen aan hart- of vaatziekten. Dat zijn méér dan twee vrouwen per uur. Als we niks doen, nemen deze aantallen alleen maar toe. Daarom zet Vrienden UMC Utrecht zich de komende maanden extra hard in om geld in te zamelen voor onderzoek naar het vrouwenhart.

onderzoekers web
Doneer

De signalen dat er iets aan de hand is met het hart zijn bij vrouwen vaak anders dan bij mannen. Vrouwen hebben meestal heel andere klachten dan de typisch bekende hartklachten, zoals druk op de borst en uitstralende pijn naar de armen. Daarom worden hartziekten bij vrouwen niet op tijd herkend en overlijden nog te veel vrouwen onverwacht en onnodig aan de gevolgen daarvan. Ook is de behandeling van hart- en vaatziekten vaak ontwikkeld en getest bij mannen en daardoor minder effectief bij vrouwen. Dit moet veranderen.

Oplossing

Onderzoekers van het UMC Utrecht werken aan een oplossing. Zij doen onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dr. Hester den Ruijter: "Dit is essentieel, omdat we weten dat mannen- en vrouwencellen zich anders gedragen". Het doel van de onderzoeken is om hart- en vaatziekten bij vrouwen sneller te ontdekken, beter te behandelen en waar mogelijk zelfs te voorkomen.

Hoe je kunt helpen? 

Voor dat onderzoek is geld nodig. Met deze campagne hoopt Vrienden UMC Utrecht zo veel mogelijk geld op te halen voor zes verschillende onderzoeken naar het vrouwenhart. Op de website www.steunhetvrouwenhart.nl is alles te lezen over deze onderzoeken.

Wil je de campagne steunen? Doneer via de doneerbutton of kijk op de website www.steunhetvrouwenhart.nl en steun het vrouwenhart! 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail