Meer kansen voor ALS-patiënten

Aanvrager: Aanvrager: Professor Leonard van den Berg (hoogleraar Experimentele neurologie)

Stel je krijgt te horen dat je de ziekte ALS hebt. Een vreselijke boodschap want ALS is een dodelijke ziekte met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. In Nederland hebben ongeveer 1.500 mensen ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). De ziekte kan bij iedere volwassene optreden. ALS is een ziekte van de motorische zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg die zorgen voor de aansturing van de spieren. Doordat de spieren geen boodschappen meer vanuit de hersenen ontvangen worden de spieren steeds zwakker en vallen ze op den duur uit. ALS is een genadeloze ziekte.

Beeld folder website
Doneer

Wetenschappelijk onderzoek ALS Centrum Nederland

Het ALS Centrum Nederland is het expertisecentrum voor de ziekte ALS. Met als doel om de diagnostiek, zorg en behandeling voor mensen met ALS te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek richt zich op de zoektocht naar behandelingen die het ziekteproces kunnen vertragen of zelfs stoppen. Patiënten hebben geen tijd te verliezen en zijn bereid – ook in experimentele vorm – mee te doen aan onderzoek. Voor zichzelf en voor volgende generaties ALS-patiënten.

Filmpje over de mechanismen de ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van zenuwbanen en die leiden tot neurologische aandoeningen zoals ALS.

Meer ALS onderzoek is noodzakelijk

Helaas is er (nog) geen behandeling om ALS te stoppen of te genezen. Een keihard bericht dus als je deze diagnose krijgt. Daarom is meer onderzoek nodig. Onderzoek naar ALS wordt gedaan vanuit het ALS Centrum Nederland, waarvan prof. Leonard van den Berg, neuroloog in het UMC Utrecht, coördinator is.


Het is van levensbelang dat een behandeling voor deze ziekte wordt gevonden, waardoor het ziekteproces wordt geremd of zelfs stopt. De enige manier hiervoor is onderzoek met nieuwe medicijnen, waarvoor het ALS Centrum Nederland zich inzet. Voor onderzoek naar ALS zijn wij op zoek naar donateurs.

Twee voorbeelden van projecten waarvoor financiering wordt gezocht zijn:

1. Project TryMe
Project TryMe versnelt de zoektocht naar behandelingen voor ALS. Dit is het vervolg op het wereldwijde genetische project MinE. Nadat binnen project MinE de ALS-genen zijn gevonden zorgt project TryMe voor een vertaalslag richting effectieve therapieën. Veel ALS-patiënten willen meedoen aan tests voor nieuwe geneesmiddelen, trials genoemd. Op dit moment kunnen maar 2% van de ALS-patiënten in Nederland deelnemen aan een trial, omdat het budget beperkt is. Met Project TryMe willen dit voor 25% van de ALS-patiënten mogelijk maken. Zo kunnen we sneller meer trials uitvoeren.

2. eHealth: app voor thuismonitoring
Het ALS Centrum ontwikkelt samen met patiënten en mantelzorgers een ALS app voor thuismonitoring. Door gebruik te maken van de nieuwste zorgtechnologie kunnen we de zorg beter toespitsen op de individuele patiënt. Na een eerste pilot in bij de Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht, zal de ALS app ook worden getest door patiënten en behandelaars van andere ALS behandelteams. Centraal in dit nieuwe zorgconcept staat het monitoren van symptomen met e-health omdat dit belangrijk is voor het bieden van de juiste informatie en zorg op de juiste tijd.

Iedere bijdrage is van belang. Dank voor uw steun en vertrouwen.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail