Geef patiënten met volledige verlamming hun spraak terug

Aanvrager: Professor Nick Ramsey (hoogleraar Neurochirurgie) en dr. Mariska van Steensel (onderzoeker)

Stel, je bent volledig verlamd maar door je bewegingen in gedachten voor te stellen, kun je toch een computer of communicatie-hulpmiddel aansturen. Het lijkt een scene uit een science-fictionfilm, maar de eerste stappen op weg naar het gebruik van deze aansturingsmethode zijn gezet in het UMC Utrecht. Een volledig implanteerbare Brein-Computer Interface is ontwikkeld en klaar om getest te worden. U begrijpt dat er voor dit grote onderzoek geld nodig is. Lees meer hoe u kunt bijdragen en geef patiënten met een verlamming een nieuwe manier om te communiceren met hun familie en verzorgers.

neuroprothese

Status

Totale projectkosten: € 340.653,-
Nog nodig: € 273.580,-

Doneer

Wat is het probleem?

Verschillende aandoeningen kunnen leiden tot volledige verlamming, waarbij de patiënt niet meer kan bewegen of spreken, terwijl het denkvermogen nog wel normaal is. Deze situatie heet het Locked-In Syndroom. Er zijn verschillende communicatiehulpmiddelen die worden bediend met kleine bewegingen van bijvoorbeeld de tong of de ogen. Bij een deel van de patiënten is de controle over de spieren alleen zo sterk achteruit gegaan dat het te moeilijk is om deze hulpmiddelen te gebruiken. Voor hen is het onmogelijk om zelf vragen te stellen of wensen te uiten, wat de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. 

Is er een oplossing?

Ook bij iemand die volledig verlamd is treden er signaalveranderingen op in de hersenen tijdens het uitvoeren van bepaalde denkacties, zoals een handbeweging. Deze signaalveranderingen worden gebruikt om apparaten, zoals communicatiehulpmiddelen, aan te sturen. Zo’n systeem noemen we een Brein-Computer Interface (BCI). Onderzoekers in het UMC Utrecht hebben als eerste een systeem ontwikkeld dat dat door een patiënt zelf gebruikt kan worden zonder dat een expert daarbij aanwezig moet zijn. 

In oktober 2015 is de eerste patiënt met het Locked-In Syndroom geïmplanteerd met een BCI-systeem, met als doel de deelnemer te voorzien van een nieuwe manier van communiceren, via de hersensignalen.

Wij rekenen op uw steun

Om artsen en verzekeraars te overtuigen van het nut van een implanteerbaar BCI-systeem, de Utrecht NeuroProthese, is een groot, internationaal onderzoek met veel deelnemers nodig. De onderzoekers in het UMC Utrecht hebben contact met instanties die geïnteresseerd zijn om zo’n onderzoek te financieren, maar daarvoor moeten minimaal drie patiënten succesvol geïmplanteerd zijn met een BCI-systeem. Om aan deze eis te voldoen heeft het onderzoeksteam financiering nodig, waarin nog twee patiënten worden geïmplanteerd.

Wij rekenen op uw steun zodat het niet bij één volledig verlamde patiënt blijft, maar in de toekomst meer patiënten een groot deel van hun zelfstandigheid terugkrijgen.  

Utrecht NeuroProthese in het nieuws

Nu.nl: Techbedrijven willen ons laten schrijven en communiceren met gedachten - 5 mei 2017

Website Utrecht NeuroProthese

CNN 12 november 2016

De Volkskrant 13 november 2016

UMC Utrecht 13 november 2016

NRC 13 november

NOS 13 november 

Elsevier 1 januari 2017

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail