Infectie & Immunologie Centrum

Aanvrager: Professor Marc Bonten

De basis van wetenschappelijk onderzoek in het Infectie & Immunologie (I&I) centrum, is de zorg die aan patiënten wordt geboden. De vragen die ontstaan bij de behandeling van patiënten en de vragen vanuit de patiënten, worden omgezet in laboratoriumonderzoek. De, in het laboratorium, gevonden resultaten worden daarna bevestigd door middel van klinisch onderzoek. Auto-immuunziekten, zoals reuma, vormen een grote zorguitdaging vanwege de stijgende levensverwachting van de mens. Voor deze – vaak chronische aandoeningen – is onderzoek noodzakelijk om te komen tot innovatieve behandelingen. In het I&I centrum worden meer dan 10.000 patiënten met uitlopende aandoeningen behandeld, deze patiënten verdienen de beste zorg ook in de toekomst. Steunt u het onderzoek naar innovatieve behandelingen in het I&I centrum?

Infectieimmunologie.png
Doneer

Ons afweersysteem en ziektebeelden

Er is sprake van een immunologische aandoening of moeilijk behandelbare infectie als ons afweersysteem indringers niet goed opruimt, dan wel een te sterke ontstekingsreactie laat zien. Dit kan meerdere gevolgen hebben, zoals een infectie die ernstig verloopt, of een overmatige ontstekingsreactie in gewrichten of andere organen. Voorbeelden hiervan zijn reuma, darmontstekingen, terugkerende oogontstekingen, voedselallergie en auto-immuunziekten. Hiv en tuberculose zijn voorbeelden van moeilijk behandelbare infecties. De ziektes van patiënten met een falend immuunsysteem vragen om een verandering van wetenschappelijk onderzoek: van ‘orgaan-concept' naar ‘activatiepatroon-concept'. In het Infectie & Immuniteit Centrum wordt gezocht naar het onderliggende systeem dat deze infecties en ontstekingsziekten veroorzaakt. Op basis hiervan kan samen met de patiënt een behandeling op maat worden vastgesteld.

Het Infectie & Immunologie Centrum

Het I&I centrum wil patiënten sneller en doeltreffender kunnen behandelen en wetenschappelijk onderzoek vergemakkelijken;

  • Het centrum bestaat uit een behandelcentrum, in combinatie met een kennis- en onderzoekscentrum voor moeilijk behandelbare infecties, immuundeficiënties en immunologische aandoeningen.
  • Behandeling van moeilijk behandelbare ooginfecties en ontstekingen, bloedvergiftiging en reuma tot taaislijmziekte, allergieën en auto-immuunziekten. Meer dan 10.000 patiënten met uiteenlopende aandoeningen vinden hulp in het I&I centrum.
  • De focus voor onderzoek ligt op; antimicrobiële resistentie, immuundeficiënties, tumor immunologie en chronische ontstekingen.

Geef uw steun!

Wetenschappelijk onderzoek is van belang om ook in de toekomst de patiënt de beste zorg te bieden. Steunt u ons onderzoek naar innovatieve behandelingen? Doneer dan nu aan het UMC Utrecht Infectie en Immunologie Centrum! 

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail