Onderzoek hematologie

Aanvrager: Prof.dr. J. (Jürgen) Kuball, hoogleraar Hematologie

Jaarlijks sterven in Nederland 8.500 mensen aan kanker in het bloed, in het beenmerg en in de lymfeklieren. Dit aantal moet omlaag. De afdeling Hematologie van het UMC Utrecht zoekt naar nieuwe oplossingen voor de behandeling van patiënten met beenmergkanker (multipel myeloom), leukemie (bloedkanker) of lymfeklierkanker. Voor onze patiënten wordt zorg, begeleiding en behandeling gecombineerd. De afdeling is een van de grootste centra in Nederland voor stamceltransplantaties, met verwijzingen vanuit het gehele land. Om het sterftecijfer omlaag te brengen is veel onderzoek nodig. Want dat is cruciaal voor een verdere verbetering van de zorg, nu en in de toekomst.

Helpt u mee de zorg voor deze patiënten beter te maken?

266lq.jpg
Doneer
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail