Verwenmomenten voor patiënten

Aanvrager: Fondsenwerving UMC Utrecht

Wij begrijpen heel goed dat het niet leuk is om in het ziekenhuis te liggen. Helemaal niet tijdens feestdagen of in een vakantieperiode. 

Vrienden UMC Utrecht wilt daarom in deze periode patiënten een warm hart toe te dragen. We proberen afleiding te bieden in de vorm van meerdere verwenmomenten per jaar (bijvoorbeeld in de zomer/december).

Afleiding doet vergeten!

Uitreiking Wenslichtjes VriendenUMC web
Doneer

Hartverwarmend

Om het verblijf in het ziekenhuis tijdens een vakantieperiode enigszins te verzachten, vinden wij het een mooi gebaar om patiënten (ruim 1.000 per keer) iets te geven in deze periode. Want afleiding is misschien wel het beste medicijn.

“Al lijkt het simpel wat u schenkt, toch is het meer waard dan u denkt. Vrienden UMC Utrecht, bedankt voor het wenslichtje voor de kerstdagen. Hartverwarmend!”

Helpt u mee?

Om patiënten even te laten vergeten dat ze ziek zijn willen wij graag een presentje geven. Wilt u ook een welkome afleiding bieden aan patiënten in het UMC Utrecht? Dit kan door het beschikbaar stellen van producten of het geven van een donatie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat patiënten in een onzekere periode een verwenmoment krijgen met aandacht voor hun persoonlijke situatie.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail