AZU 25 jaar op de Uithof

Deze maand is het 25 jaar geleden dat het AZU van de Catharijnesingel in Utrecht verhuisde naar de Uithof. Het gebouw was verouderd gezien alle ontwikkelingen op medisch, technisch en verpleegkundig vlak en ook voor de onderzoeksmogelijkheden was het nodig. In het nieuwe gebouw kwam alles bij elkaar onder één dak en kwamen er patiëntenkamers die voldeden aan de toenmalige eisen.

1963-1967nicolaas-beetsstraatpsychiatrie-neurologiegebouw.jpg

Foto: Psychiatrie en Neurologiekliniek aan de Nicolaas Beetsstraat

"Een wirwar aan gebouwen die los van elkaar stonden. Dat was het AZU, ingeklemd tussen de Catharijnesingel en de spoorbaan bij Utrecht Centraal." Nelly Heijmans, medewerker marketing & communicatie, werkte er destijds als hoofdverpleegkundige van de afdeling Kinderneurologie. Ze herinnert zich hoeveel voeten het in de aarde had wanneer er iets buiten het eigen gebouw moest gebeuren. “Dan kwam een van de gele AZU-busjes voorrijden om de patiënt naar een van de andere gebouwen op het AZU-terrein te vervoeren.”

Schoonmaken

Lang voor de daadwerkelijke verhuizing, in juli 1989, kregen de AZU-medewerkers rondleidingen in het nieuwe Uithof-gebouw om aan de grootte ervan te wennen en waar onder andere de onderzoeksafdelingen, laboratoria en de eetzaal te vinden waren. Vlak voor oplevering van het gebouw zijn ze zelf hun nieuwe afdeling gaan schoonmaken, vertelt Heijmans. “Dan gleden we op onze blote voeten over de natte vloer. Tijdens het schoonmaken hebben we veel lol gehad. Zo communiceerden en vertelden we grappen via briefjes die we op de ‘praatpaal’ plakten. Dit was een grote rode pilaar op de afdeling die voor ons als praatpaal functioneerde.”

Zwervers

“Voorafgaand aan de verhuizing van de patiënten werden alle spullen door ‘de jongens’ van het verhuisbedrijf Geitenbeek verhuisd. Als laatste gingen de patiënten over, onder politiebegeleiding en met hulp van militairen. In een aantal tot IC-Centrum omgebouwde verhuiswagens werden de patiënten van de IC verhuisd naar de Uithof. Met de medewerkers en patiënten vertrokken ook de zwervers uit de AZU-percelen. Die hadden hun intrek genomen in de kelders in het neurologiegebouw waar het tussen zo veel verwarmingsbuizen aangenaam toeven was ‘s nachts. De gebouwen werden in augustus 1989 aan de gemeente overgedragen. Die liet ze vervolgens – op de oudste gebouwen na - onder de slopershamer verdwijnen.”

Airco

Wat Heijmans een verademing vond, was dat in het nieuwe gebouw de ramen niet meer open konden en dat de brandalarminstallatie was beveiligd. “Zo werd regelmatig van alles naar beneden gegooid. Of werd weer eens op de drukknop van het brandalarm geslagen, waardoor de gemeentebrandweer regelmatig in de Nicolaas Beetsstraat op de stoep stond vanwege een ‘brandmelding’. En voor elke uitruk van de brandweer werden kosten in rekening gebracht. Wél was het wennen aan de airco, zeker in de begintijd toen het afstelmechanisme nog kinderziektes vertoonde, waardoor het soms te koud was op de zalen met kleine bedden. Met kruiken en extra dekentjes zorgden we ervoor dat de kinderen toch in een lekker warm bedje lagen.”

Uithof

“We hebben een goede tijd gehad op de Nicolaas Beetsstraat. We hebben hard gewerkt en het was gezellig door de kleinschaligheid. Maar toch werd het tijd om te verhuizen naar een nieuw pand dat aan de eisen van de moderne gezondheidszorg voldeed. In het begin was het erg wennen aan de grote gangen en ruimten en andere werkwijzen. Het was soms mogelijk om een kwartier door de gangen te ‘zwerven’ zonder dat je een medewerker tegen kwam. In tegenstelling tot de gangen in de gebouwen op het oude AZU-terrein, komt er wel veel meer licht naar binnen. De Piazza is daarom voor mij ook de mooiste en meest lichte plek in het gebouw.” De verhuizing naar de Uithof betekende een afsluiting van de periode aan de Nicolaas Beetsstraat en was tevens het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het AZU!

Gepubliceerd op 2014-07-10(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail