Waar geeft u om?

Het antwoord is waarschijnlijk eenvoudig: u geeft om uw dierbaren. Het draait altijd om mensen. Ook in het UMC Utrecht. Onderzoekers artsen en verpleegkundigen werken dag in dag uit hard voor de gezondheid van u en uw dierbaren. Dit is de eerste alinea van de flyer van Vrienden UMC Utrecht die deze week wordt verspreid over 500.000 huishoudens in de regio Utrecht!

foto1.JPG

De Hoegaathet? is de publiekskrant van het UMC Utrecht. Deze krant verschijnt acht keer per jaar als bijlage van de Wegener huis-aan-huisbladen in de regio Utrecht.

Met het publieksblad wil het UMC Utrecht inwoners van de regio Utrecht vertellen waar het ziekenhuis voor staat. Van patiënten wordt steeds meer verwacht dat zij een weloverwogen keuze maken voor een ziekenhuis. Om patiënten te helpen kiezen informeert het UMC Utrecht informeert burgers, patiënten en huisartsen via een toegankelijk huis-aan-huispublieksblad. In het blad laat het UMC Utrecht zien voor welke zorg patiënten in het ziekenhuis terecht kunnen. Het blad geeft ook informatie over het voorkómen van ziektes en over ziekte en gezondheid in het algemeen.

In deze editie van de Hoegaathet? heeft Vrienden UMC Utrecht de mogelijkheid gekregen om een flyer als bijlage mee te sturen. We hopen deze week veel donaties binnen te krijgen.

Geeft u ook?

U kunt ons ook via een online donatie steunen: www.vriendenumcutrecht.nl/doneer

Gepubliceerd op 2014-04-16(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail