Bestuurswissel

De heer R.P.J. van Disseldorp volgt per 1 maart 2015 de heer B.J.M. Peters op als bestuurder van de Stichting Vrienden UMC Utrecht.

UMC-Utrecht.jpg

Hier leest u meer over onze organisatie.

Gepubliceerd op 2015-03-23(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail