Dekkerprijs voor Linda van Laake en Lenie van Rossem

Dr. ir. Lenie van Rossem (assistant professor, Julius Centrum) en dr. Linda van Laake (assistant professor en aios cardiologie) ontvangen van de Nederlandse Hartstichting een Dr. E. Dekkerbeurs voor hun onderzoek. Van Rossem onderzoekt de relatie tussen vetzuurinname van een baby en de kans op hart- en vaatziekten. Van Laake doet onderzoek naar het gebruik van 24-uursritmes ter verbetering van stamceltherapie voor hartfalen.

dr.-Laake-van-L.W3.-008.jpg
Dr. ir. Lenie van Rossem (assistant professor, Julius Centrum) en dr. Linda van Laake (assistant professor en aios cardiologie) ontvangen van de Nederlandse Hartstichting een Dr. E. Dekkerbeurs voor hun onderzoek. Van Rossem onderzoekt de relatie tussen vetzuurinname van een baby en de kans op hart- en vaatziekten. Van Laake doet onderzoek naar het gebruik van 24-uursritmes ter verbetering van stamceltherapie voor hartfalen.
Onderzoek Van Rossem 
  "Hoe kun je hart- en vaatziekten vroegtijdig voorkomen? Van Rossem bekijkt daarvoor de rol die borst- en flesvoeding spelen in de ontwikkeling van die ziekten. “Normaal gesproken worden hart- en vaatziekten pas zichtbaar op latere leeftijd. Het blijkt echter, dat het proces van slagaderverkalking en slagaderverdikking al op veel jongere leeftijd begint. Zo is een verhoogde bloeddruk in de kindertijd vaak een voorteken van hoge bloeddruk op volwassen leeftijd.”
“Bij volwassenen weten we dat visvetzuren (de zogenaamde N-3 lange keten vetzuren) een gunstig effect hebben op de vaatgezondheid. Deze vetzuren zitten ook in moedermelk, maar de hoeveelheid verschilt per moeder en is gedeeltelijk afhankelijk van haar voeding. In flesvoeding zijn deze N-3 lange keten vetzuren sinds enkele jaren toegevoegd. We gaan de rol van de N-3 lange keten vetzuren in moedermelk en flesvoeding op bloeddruk en vaatwanddikte onderzoeken. Hierdoor hopen we aanknopingspunten te vinden om met redelijk eenvoudige interventies de vaatgezondheid van kinderen te verbeteren en hierdoor latere hart- en vaatziekten te voorkomen”, besluit Van Rossem. 
Onderzoek Van Laake 
"Dag-nacht- en 24-uurs- (circadiane) ritmes zijn van groot belang in het hart- en vaatstelsel, stelt Van Laake. “Zo is er een verband tussen verstoring van het ritme, zoals door jetlag of nachtdienst, en hart- en vaatziekten. Ook stamcellen, waarmee we therapieën voor onder andere hartfalen ontwikkelen, hebben in veel gevallen een circadiaan ritme.”
“Aangezien circadiane ritmes belangrijk lijken te zijn in zowel het hart als in de cellen die voor transplantatie gebruikt worden, denken wij dat circadiane ritmes de uitkomst van stamceltherapie in het hart kunnen beïnvloeden. We gaan daarom onderzoek doen naar circadiane ritmes in patiënten met hartfalen en in een muismodel met hartfalen. Ook willen we uitzoeken hoe circadiane ritmes de functie van hartspiervoorlopercellen, een soort stamcel, beïnvloeden. Deze kennis willen we benutten voor verbetering van de stamcellen. Ten slotte bekijken we in het muismodel de interactie tussen getransplanteerde stamcellen en het falende hart. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat celtransplantatie ’s nachts beter werkt dan overdag. 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een betere behandeling voor hartfalen. Op de korte termijn kan ons onderzoek in ieder geval helpen de opzet van toekomstige trials te verbeteren, en daarmee onnodige kosten en ongemak voor de deelnemers reduceren.” 
Lees hier het volledige bericht over het onderzoek van Linda van Laake

Onderzoek Van Rossem 

"Hoe kun je hart- en vaatziekten vroegtijdig voorkomen? Van Rossem bekijkt daarvoor de rol die borst- en flesvoeding spelen in de ontwikkeling van die ziekten. “Normaal gesproken worden hart- en vaatziekten pas zichtbaar op latere leeftijd. Het blijkt echter, dat het proces van slagaderverkalking en slagaderverdikking al op veel jongere leeftijd begint. Zo is een verhoogde bloeddruk in de kindertijd vaak een voorteken van hoge bloeddruk op volwassen leeftijd.”

“Bij volwassenen weten we dat visvetzuren (de zogenaamde N-3 lange keten vetzuren) een gunstig effect hebben op de vaatgezondheid. Deze vetzuren zitten ook in moedermelk, maar de hoeveelheid verschilt per moeder en is gedeeltelijk afhankelijk van haar voeding. In flesvoeding zijn deze N-3 lange keten vetzuren sinds enkele jaren toegevoegd. We gaan de rol van de N-3 lange keten vetzuren in moedermelk en flesvoeding op bloeddruk en vaatwanddikte onderzoeken. Hierdoor hopen we aanknopingspunten te vinden om met redelijk eenvoudige interventies de vaatgezondheid van kinderen te verbeteren en hierdoor latere hart- en vaatziekten te voorkomen”, besluit Van Rossem. 

Onderzoek Van Laake 

"Dag-nacht- en 24-uurs- (circadiane) ritmes zijn van groot belang in het hart- en vaatstelsel, stelt Van Laake. “Zo is er een verband tussen verstoring van het ritme, zoals door jetlag of nachtdienst, en hart- en vaatziekten. Ook stamcellen, waarmee we therapieën voor onder andere hartfalen ontwikkelen, hebben in veel gevallen een circadiaan ritme.”

“Aangezien circadiane ritmes belangrijk lijken te zijn in zowel het hart als in de cellen die voor transplantatie gebruikt worden, denken wij dat circadiane ritmes de uitkomst van stamceltherapie in het hart kunnen beïnvloeden. We gaan daarom onderzoek doen naar circadiane ritmes in patiënten met hartfalen en in een muismodel met hartfalen. Ook willen we uitzoeken hoe circadiane ritmes de functie van hartspiervoorlopercellen, een soort stamcel, beïnvloeden. Deze kennis willen we benutten voor verbetering van de stamcellen. Ten slotte bekijken we in het muismodel de interactie tussen getransplanteerde stamcellen en het falende hart. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat celtransplantatie ’s nachts beter werkt dan overdag. 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een betere behandeling voor hartfalen. Op de korte termijn kan ons onderzoek in ieder geval helpen de opzet van toekomstige trials te verbeteren, en daarmee onnodige kosten en ongemak voor de deelnemers reduceren.” 

[YouTube id=jQ6lduqNDIg width=475 height=315]Dr. Linda van Laake: "We willen samen de huidige stamceltherapie verbeteren" [/YouTube]

Lees hier het volledige bericht over het onderzoek van Linda van Laake

Bron: Scoop UMC Utrecht

Gepubliceerd op 2013-08-28(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail