Grote donatie voor onderzoek darmkanker

Het onderzoek 'De relatie tussen darmtumoren en hun uitzaaiingen in de lever' van dr. Onno Kranenburg gaat van start na een donatie van 290.750 euro van het Gieskes-Strijbis Fonds. Door behandeling beter af te stemmen op de individuele patiënt en op specifieke kenmerken van hun tumoren, kan de effectiviteit van behandelingen worden verhoogd en wordt onnodige behandeling voorkomen.

darmenGROOT-foto-shutterstock.jpg

Ruim 13.000 keer per jaar wordt in Nederland de diagnose ‘darmkanker’ gesteld. Er overlijden jaarlijks ongeveer 5.000 patiënten aan deze ziekte. Hiermee is darmkanker de op één na belangrijkste oorzaak van sterfte door kanker. Patiënten overlijden in de regel niet zozeer aan de primaire tumor, maar aan de uitzaaiingen, die voornamelijk (ongeveer 70%) optreden in de lever.

Huidige therapieën (chemotherapie en gerichte therapie op de groeifactor receptor EGFR) kunnen de overleving van patiënten met uitzaaiingen wel verlengen, maar de ziekte niet genezen. Dr. Onno Kranenburg, Divisie Heelkundige Specialismen en zijn team, willen via onderzoek aantonen in hoeverre de biologische karakteristieken van primaire darmtumoren en hun levermetastasen overeenkomen en/of verschillen. Lees meer

Gepubliceerd op 2014-07-10(%d %b %Y)
Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail